Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2022

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 127,7 3,1 24,9
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 94,7 -3,0 16,3
C TILLVERKADE VAROR 127,5 3,2 24,8
10 Livsmedel 110,0 1,0 6,1
11 Drycker 105,9 2,2 0,6
13 Textilvaror 102,1 2,2 9,3
14 Kläder 105,8 1,1 1,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 151,3 -0,2 47,6
17 Papper och pappersvaror 120,7 2,3 25,3
171 Massa, papper och papp 120,5 2,3 25,3
172 Varor av papper eller papp 124,1 1,0 25,0
20 Kemikalier och kemiska produkter 158,8 8,4 37,9
22 Gummi- och plastvaror 120,5 1,0 15,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 92,4 -4,2 -2,1
24 Metaller 159,9 2,2 49,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 132,3 0,0 15,5
26 Datorer, elektronikvaror och optik 95,3 2,9 1,7
27 Elapparatur 113,2 0,6 6,7
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 109,9 1,3 3,5
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 109,5 1,5 5,2
31 Möbler 109,0 0,8 3,9
35 El, gas, värme och kyla 478,9 -23,0 177,7

Källa: Producentprisindex 2022, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, tuottajahinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 28.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2022, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2022 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2022/01/thi_2022_01_2022-02-28_tau_005_sv.html