Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), januari 2022

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 123,3 130,6 125,3 0,9 18,1
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 113,8 118,2 114,5 2,7 10,7
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL 181,9 12,0 84,4
C TILLVERKADE VAROR 123,8 116,9 120,3 2,5 18,1
10 Livsmedel 108,9 113,8 110,3 1,6 6,5
11 Drycker 114,2 107,2 111,0 2,5 3,0
13 Textilvaror 116,7 104,6 108,5 4,1 5,1
14 Kläder 113,5 100,5 101,7 0,6 4,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 142,3 116,7 139,3 2,4 26,6
17 Papper och pappersvaror 112,6 136,2 118,3 2,0 32,8
171 Massa, papper och papp 122,1 147,7 127,4 1,8 49,2
172 Varor av papper eller papp 101,5 117,4 106,2 2,4 6,4
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar 100,5 7,4 8,6
20 Kemikalier och kemiska produkter 130,3 143,8 140,0 4,3 38,8
22 Gummi- och plastvaror 117,8 110,4 113,7 2,2 15,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,2 112,3 112,2 1,5 10,8
24 Metaller 168,5 156,6 163,4 0,7 48,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 136,1 114,2 129,8 2,6 21,2
26 Datorer, elektronikvaror och optik 102,0 96,8 97,0 0,6 2,5
27 Elapparatur 108,7 108,0 108,5 1,6 7,5
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 112,0 107,9 109,3 1,4 5,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 117,6 107,3 108,0 1,1 3,4
31 Möbler 116,2 120,7 118,3 3,3 9,6
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater 111,5 1,0 5,1
35 El, gas, värme och kyla 162,3 352,2 172,1 -17,6 41,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 206,9 -21,4 61,0
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster 108,8 4,3 4,8

Källa: Producentprisindex 2022, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, tuottajahinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 28.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2022, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), januari 2022 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2022/01/thi_2022_01_2022-02-28_tau_009_sv.html