Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), februari 2022

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 131,0 2,6 25,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 94,2 -0,5 15,0
C TILLVERKADE VAROR 130,8 2,6 25,3
10 Livsmedel 115,2 4,8 11,5
11 Drycker 108,9 2,8 4,1
13 Textilvaror 102,7 0,6 9,5
14 Kläder 105,2 -0,6 0,8
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 149,8 -1,0 43,2
17 Papper och pappersvaror 123,9 2,7 27,4
171 Massa, papper och papp 123,6 2,6 27,3
172 Varor av papper eller papp 130,9 5,5 30,0
20 Kemikalier och kemiska produkter 160,5 1,1 38,7
22 Gummi- och plastvaror 123,4 2,4 16,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 98,5 6,6 6,3
24 Metaller 168,6 5,5 50,9
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 133,1 0,6 14,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,4 2,2 4,0
27 Elapparatur 113,7 0,5 7,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 110,1 0,2 3,4
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 111,3 1,7 6,2
31 Möbler 114,6 5,1 7,6
35 El, gas, värme och kyla 359,7 -24,9 106,1

Källa: Producentprisindex 2022, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, tuottajahinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2022, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), februari 2022 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2022/02/thi_2022_02_2022-03-24_tau_005_sv.html