Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), februari 2022

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 133,1 1,8 23,9
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 121,5 3,0 34,6
C TILLVERKADE VAROR 119,0 1,8 15,7
10 Livsmedel 115,7 1,4 7,5
11 Drycker 107,5 0,4 2,1
13 Textilvaror 105,8 0,8 4,6
14 Kläder 101,2 0,4 5,0
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 117,1 0,6 8,8
17 Papper och pappersvaror 135,5 -0,5 30,7
171 Massa, papper och papp 145,8 -1,3 40,7
172 Varor av papper eller papp 118,5 0,9 14,4
20 Kemikalier och kemiska produkter 146,9 2,2 37,7
22 Gummi- och plastvaror 112,6 2,5 16,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 115,1 2,6 12,3
24 Metaller 161,3 2,7 42,3
244 Andra metaller än järn 159,8 2,6 32,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 115,9 1,6 15,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,2 0,2 2,8
27 Elapparatur 108,9 0,6 7,5
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 109,1 1,2 5,9
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 108,1 0,7 3,6
30 Andra transportmedel 106,9 -0,1 6,0
31 Möbler 121,2 0,4 14,1
35 El, gas, värme och kyla 283,9 -19,4 57,9

Källa: Producentprisindex 2022, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, tuottajahinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2022, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), februari 2022 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2022/02/thi_2022_02_2022-03-24_tau_007_sv.html