Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, februari 2022

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2839 2423 2741 0,5 14,5
0 Livsmedel 1850 2,1 12,0
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme 6151 -3,2 35,7
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel 7636 6,1 41,7
3B Gas, el och vatten 4495 -12,6 29,0
5 Produkter från den kemiska industrin 2046 1,8 25,4
68 Oädla metaller 3282 2,3 33,1
7 Maskiner, apparater o. transportmedel 1945 0,5 5,0
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska) 4579 0,9 6,5
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel 492 0,3 5,0
73 Transportmedel 2345 0,5 5,1

Källa: Producentprisindex 2022, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, tuottajahinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2022, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, februari 2022 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2022/02/thi_2022_02_2022-03-24_tau_017_sv.html