Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 21. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100, februari 2022

Varugrupp (NACE-TOL 2008) Indextal
Totalt 135,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 125,1
B Utvinning av mineral 172,6
C Tillverkning 128,8
C10 Livsmedelsframställning 126,0
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 124,7
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 114,9
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 154,6
C24 Stål- och metallframställning 152,7
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 148,3
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,9
C27 Tillverkning av elapparatur 117,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 115,9
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 151,1

Källa: Producentprisindex 2022, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, tuottajahinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2022, Tabellbilaga 21. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100, februari 2022 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2022/02/thi_2022_02_2022-03-24_tau_021_sv.html