Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 22. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, februari 2022

Varugrupp (NACE-TOL 2008) Indextal
Totalt 136,3
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 125,9
B Utvinning av mineral 181,4
C Tillverkning 131,7
C10 Livsmedelsframställning 127,9
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 126,2
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 116,3
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 156,7
C24 Stål- och metallframställning 154,5
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 150,1
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,1
C27 Tillverkning av elapparatur 119,3
C28 Tillverkning av övriga maskiner 117,5
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla 165,4

Källa: Producentprisindex 2022, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, tuottajahinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2022, Tabellbilaga 22. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, februari 2022 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2022/02/thi_2022_02_2022-03-24_tau_022_sv.html