Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 4:e kvartalet 2021

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 108,7 0,4 2,6
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 114,7 2,1 8,3
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 111,7 0,9 2,8
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 104,3 0,5 0,7
L FASTIGHETSTJÄNSTER 109,0 0,4 1,6
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 106,0 -0,9 0,8
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 102,1 -0,2 0,8
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,8 0,1 -0,5
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 118,6 0,0 4,4
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 108,2 0,5 2,8
S ANDRA TJÄNSTER 108,0 0,1 0,9
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 110,6 2,6 5,9
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 123,3 4,0 7,0
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 114,3 1,0 6,6
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 101,6 2,7 16,5
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 122,0 1,7 12,1
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 105,1 -0,9 -2,8
52.24 Tjänster avseende godshantering 90,1 -1,4 -8,0
53 Postbefordran och kurirtjänster 138,4 0,5 3,9
53.10 Postbefordran via nationella posten 148,7 0,5 6,5
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 109,9 0,5 2,7
56 Bar- och restaurangtjänster 111,4 0,7 1,9
58 Förlagstjänster 110,9 1,0 1,6
61 Telekommunikation 101,4 0,9 1,2
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 103,5 0,2 0,3
63 Informationstjänster 91,8 0,3 -0,8
68.20A Hyror för kontorslokaler 107,0 0,8 2,3
68.20B Hyror för affärslokaler 106,2 0,7 2,5
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 109,7 0,1 1,5
69.10 Juridiska tjänster 115,9 -0,8 1,7
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 106,5 0,6 1,3
70.2 Företagsrådgivningstjänster 108,1 0,1 1,7
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 102,3 -0,4 1,2
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 104,1 -0,1 -0,1
73.1 Reklamtjänster 103,8 -0,1 -0,1
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 91,0 -0,8 -2,4
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 109,6 0,2 3,5
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 111,0 0,4 2,4
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 113,1 0,3 2,4
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 109,7 0,5 2,3
85 Tjänster avseende utbildning 106,8 0,1 -0,5
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 118,6 0,0 4,4
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 119,6 0,8 3,3
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 103,1 0,4 2,6
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 110,5 0,3 2,2
96.01 Tvätteritjänster 103,3 -0,3 -1,2

Källa: Producentprisindex 2022, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, tuottajahinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2022, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 4:e kvartalet 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2022/02/thi_2022_02_2022-03-24_tau_023_sv.html