Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tuottajahintaindeksien painorakenteita päivitetty, perusvuosi ennallaan

Tuottajahintaindeksien painorakenteita on päivitetty sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa tapahtuneen rakennemuutoksen takia. Uudistetut painorakenteet ovat käytössä tammikuun 2013 tilastosta alkaen. Perusvuotena säilyy vuosi 2010.

Taulukossa 1 on esitetty 2010=100-tilastojen painorakenteet. Tehdyt muutokset kohdistuivat toimialoille "26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus" ja "27 Sähkölaitteiden valmistus". Kaikkien toimialojen osuudet kokonaisindeksistä muuttuivat.

Taulukko 1. Tuottajahintaindeksien 2010=100 painorakenteet

Toimiala Nimi THI
2010=100, 122012 asti
THI
2010=100, 012013 alkaen
Vienti
2010=100, 122012 asti
Vienti
2010=100, 012013 alkaen
Tuonti
2010=100, 122012 asti
Tuonti
2010=100, 012013 alkaen
YHT. Kokonaisindeksi 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous - - 5,9 6,2 27,3 27,9
B Kaivostoiminta ja louhinta 17,0 17,4 2,7 2,9 171,9 175,9
C Teollisuus 886,2 883,8 982,7 981,9 762,3 756,7
24-30, 33 Metalliteollisuus 397,8 385,2 514,8 493,4 399,9 385,8
26-27 Sähkö- ja eletkroniikkateollisuus 98,6 79,8 179,1 142,9 147,1 127,0
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 78,3 79,9 4,0 4,1 14,2 14,5
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 18,5 18,9 4,7 4,9 24,4 25,0
F Rakentaminen - - - - - -

Taulukko 1 jatkuu. Tuottajahintaindeksien 2010=100 painorakenteet

Toimiala Nimi KMPHI
2010=100, 122012 asti
KMPHI
2010=100, 012013 alkaen
Veroll. KMPHI
2010=100, 122012 asti
Veroll. KMPHI
2010=100, 012013 alkaen
YHT. Kokonaisindeksi 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 64,0 64,6 59,5 60,0
B Kaivostoiminta ja louhinta 70,3 70,9 68,6 69,2
C Teollisuus 593,8 590,2 605,2 601,8
24-30, 33 Metalliteollisuus 260,7 254,2 258,0 251,6
26-27 Sähkö- ja eletkroniikkateollisuus 63,3 55,0 61,3 53,3
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 62,8 63,4 64,1 64,6
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 20,7 20,9 20,1 20,2
F Rakentaminen 188,4 190,0 182,6 184,1

 


Päivitetty 25.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/thi_2013-02-25_uut_001.html