Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Producentprisindexens viktstrukturer har uppdaterats, basåret oförändrat

Producentprisindexens viktstrukturer har uppdaterats på grund av strukturförändringen inom el- och elektronikindustrin. De reviderade viktstrukturerna kommer att användas fr.o.m. statistiken för januari 2013. År 2010 kvarstår som basår.

I tabell 1 presenteras viktstrukturerna för indexen 2010=100. Förändringarna gällde näringsgrenarna "26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik" och "27 Tillverkning av elapparatur". Alla näringsgrenars andel av totalindexet förändrades.

Tabell 1. Viktstrukturerna i producentprisindexen 2010=100

Näringsgren Namn PPI
2010=100,
t.o.m. 122012
PPI
2010=100,
fr.o.m. 012013
Export PI
2010=100, t.o.m. 122012
Export PI
2010=100, fr.o.m. 012013
Import PI
2010=100, t.o.m. 122012
Import PI
2010=100, fr.o.m. 012013
TOTAL Totalt 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske - - 5,9 6,2 27,3 27,9
B Utvinning av mineral 17,0 17,4 2,7 2,9 171,9 175,9
C Tillverkning 886,2 883,8 982,7 981,9 762,3 756,7
24-30, 33 Metallindustri 397,8 385,2 514,8 493,4 399,9 385,8
26-27 El- och elektronikindustri 98,6 79,8 179,1 142,9 147,1 127,0
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 78,3 79,9 4,0 4,1 14,2 14,5
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 18,5 18,9 4,7 4,9 24,4 25,0
F Byggverksamhet - - - - - -

Tabell 1 (forts.). Viktstrukturerna i producentprisindexen 2010=100

Näringsgren Namn Basprisindex för hemmamarknads-
varor
2010=100,
t.o.m. 122012
Basprisindex för hemmamarknads-
varor,
2010=100
fr.o.m. 012013
Basprisindex för hemmamarknads-
varor inkl. skatter
2010=100,
t.o.m. 122012
Basprisindex för hemmamarknads-
varor inkl. skatter,
2010=100
fr.o.m. 012013
TOTAL Totalt 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 64,0 64,6 59,5 60,0
B Utvinning av mineral 70,3 70,9 68,6 69,2
C Tillverkning 593,8 590,2 605,2 601,8
24-30, 33 Metallindustri 260,7 254,2 258,0 251,6
26-27 El- och elektronikindustri 63,3 55,0 61,3 53,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 62,8 63,4 64,1 64,6
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 20,7 20,9 20,1 20,2
F Byggverksamhet 188,4 190,0 182,6 184,1

 


Senast uppdaterad 25.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/thi_2013-02-25_uut_001_sv.html