Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tuottajahintaindeksit 2010=100, MIG-käyttötarkoitusluokkien CPA-painorakenteet:
Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet

Toimiala Nimi THI Vienti Tuonti KMPHI Veroll.
KMPHI
MIG1 Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet 1000 1000 1000 1000 1000
B Kaivostoiminta ja louhinta 36,2 5 118,1 88,6 88,8
B07 Metallimalmien louhinta 9,2 1,1 104,3 51,7 51,8
B071 Rautamalmien louhinta 17,2 6,7 6,7
B0710 Rautamalmien louhinta 17,2 6,7 6,7
07101000 Rautamalmit 17,2 6,7 6,7
B072 Värimetallimalmien louhinta 9,2 1,1 87,1 45 45,1
B0729 Muiden värimetallimalmien louhinta 9,2 1,1 87,1 45 45,1
07291100 Kuparimalmit ja -rikasteet 5,8 41,8 23,6 23,7
07291200 Nikkelimalmit ja -rikasteet 1,7 0,8 17,8 8,6 8,6
07291500 Lyijy-, sinkki- ja tinamalmit ja niiden rikasteet 1,6 0,1 17,9 9 9
07291900 Muut muuta kuin rautametallia olevat metallimalmit ja -rikasteet, muualle luokittelemattomat 0,1 0,2 9,6 3,7 3,8
B08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 27 3,9 13,8 36,9 37
B081 Kiven louhinta, hiekan ja saven otto 13,3 1,3 11,2 20,3 20,3
B0811 Koriste- ja rakennuskiven, kalkkikiven, kipsin, liidun ja liuskekiven louhinta 3,2 0,9 2,1 4,3 4,3
08111200 Graniitti, hiekkakivi ja muu koriste- ja rakennuskivi 0,8 0,9 0,4 0,4
08112000 Kalkkikivi ja kipsikivi 2,4 1,7 3,7 3,7
08113000 Liitu ja kalsinoimaton dolomiitti 0,4 0,1 0,1
B0812 Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto 10,1 0,4 9,1 16 16
08121200 Rouheet, sirut ja jauheet; pikkukivi, sora 10,1 0,4 12,4 12,5
08122100 Kaoliini ja muut kaoliinipitoiset savet 9,1 3,6 3,6
B089 Muu mineraalien kaivu 13,7 2,6 2,6 16,6 16,7
B0891 Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta 5,7 7,3 7,3
08911200 Pasuttamattomat rautapyriitit; raaka ja puhdistamaton rikki 5,7 7,3 7,3
B0892 Turpeen nosto 5,8 0,5 7 7
08921000 Turve 5,8 0,5 7 7
B0893 Suolan tuotanto 1,6 0,6 0,6
08931000 Suola ja puhdas natriumkloridi; merivesi 1,6 0,6 0,6
B0899 Muualla luokittelematon kaivostoiminta ja louhinta 2,2 2,1 1 1,7 1,7
08992200 Teollisuustimantit, valmistamattomat tai ainoastaan sahatut, halkaistut tai raakahiotut; hohkakivi; 0 0 0
08992900 Mineraalit, muualle luokittelemattomat 2,2 2,1 1 1,7 1,7
C Teollisuus 963,8 995 881,9 911,4 911,2
C10 Elintarvikkeiden valmistus 17,5 3,1 18,4 27,3 25,1
C106 Mylly- ja tärkkelystuotteiden valmistus 6,5 2,5 11,1 11 10,1
C1061 Myllytuotteiden valmistus 4,2 4,7 7,1 6,5
10611200 Riisi, osittain tai kokonaan hiottu tai rikottu 1,1 0,5 0,4
10612100 Hienot vehnäjauhot tai vehnän ja rukiin sekajauhot 1,3 1,6 1,5
10612200 Muut hienot viljajauhot 0,5 0,6 0,6
10612400 Seokset leipomatuotteiden valmistukseen 1 1 1,7 1,5
10613200 Viljarouhe, karkeat viljajauhot ja viljapelletit, muualle luokittelemattomat 0 0 0
10613300 Aamiaiselle tarkoitetut ja muut viljatuotteet 1,4 2,5 2,7 2,5
C1062 Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus 2,4 2,5 6,5 3,9 3,6
10621100 Tärkkelys; inuliini; vehnägluteeni; dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys 0,5 5,5 2,8 2,6
10621300 Glukoosi ja glukoosisiirappi; fruktoosi ja fruktoosisiirappi; inverttisokeri; sokerit ja sokerisiira 1,9 2,5 1 1,1 1
C109 Eläinten ruokien valmistus 11 0,6 7,2 16,3 15
C1091 Kotieläinten rehujen valmistus 10,7 0,6 2,1 14 12,8
10911000 Valmistettu kotieläinrehu, ei kuitenkaan sini- eli rehumailasjauho ja -pelletit 10,7 0,6 2,1 14 12,8
C1092 Lemmikkieläinten ruokien valmistus 0,2 5,1 2,3 2,1
10921000 Valmistetut lemmikkieläinten ruoat 0,2 5,1 2,3 2,1
C13 Tekstiilien valmistus 0,8 0,8 6,5 3,1 3,1
C131 Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu 0,4 1,9 1,2 1,2
C1310 Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu 0,4 1,9 1,2 1,2
13105000 Villalanka, myös vähittäismyyntimuodoissa; hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta tai jouhesta tehty 0,4 0,8 0,8 0,8
13108100 Lanka tekokuitufilamenteista, kerrattu tai kertokerrattu (muu kuin ompelulanka tai polyamidia, polye 0,5 0,2 0,2
13108200 Lanka, synteettikatkokuitua (pl. ompelulanka), tällaisten kuitujen osuus >= 85 % painosta 0,2 0,1 0,1
13108400 Lanka (muu kuin ompelulanka), muuntokatkokuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa 0,2 0,1 0,1
13108500 Ompelulanka muuntokuitu- ja synteettikuitufilamentista ja muunto- ja synteettikuidusta 0,2 0,1 0,1
C132 Kankaiden kudonta 0,5 0,8 4,6 1,9 1,9
C1320 Kankaiden kudonta 0,5 0,8 4,6 1,9 1,9
13202000 Kudotut puuvillakankaat 0,4 0,8 1,4 0,5 0,5
13203100 Kudotut kankaat synteettikuitu- ja muuntokuitufilamenttilangasta 0 1,4 0,6 0,6
13203200 Kudotut synteettikatkokuitukankaat 1 0,4 0,4
13203300 Kudotut muuntokatkokuitukankaat 0,1 0 0
13204600 Kudotut kankaat (myös nauhat), lasikuitua 0,8 0,3 0,3
C16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden val 110,7 79,8 36,6 101,9 102,1
C161 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 59,1 44,9 18,4 52,4 52,5
C1610 Puun sahaus, höyläys ja kyllästys 59,1 44,9 18,4 52,4 52,5
16101000 Puu, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus suurempi kui 47,3 41,2 7,5 35,7 35,7
16102100 Puu, yhdeltä tai useammalta syrjältä tai pinnalta koko pituudelta muotoiltu (myös yhdistämättömät la 4,1 2 1 4,2 4,2
16102300 Puu lastuina ja hakkeena 6,3 9,9 11,8 11,8
16103100 Raakapuu, maalilla, petsillä, kreosootilla tai muilla suoja-aineilla käsitelty 1 1,8 0,1 0,1
16103200 Puiset rata- ja raitiotiepölkyt, kyllästetyt 0 0 0
16109100 Puutavaran kuivaukseen, kyllästykseen tai kemialliseen käsittelyyn liittyvät palvelut 0,5 0,6 0,6
C162 Puu-, korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus 51,6 34,9 18,2 49,5 49,6
C1621 Vaneriviilun ja puupaneelien valmistus 14,8 21,7 9,6 8,4 8,4
16211200 Muu ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu 11,3 18,9 2,9 3,1 3,1
16211300 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu lastulevy ja sen kaltainen levy 2 0,8 1,4 2,5 2,5
16211400 Puusta tai muusta puumaisesta aineesta valmistettu kuitulevy 0,5 0,7 4,2 1,8 1,8
16212100 Vaneriviilu ja ristiinliimatun vanerin valmistuksessa käytettävä viilu sekä muu puu, sahattu pituuss 1,1 1,2 1,2 1 1
C1622 Asennettavien parkettilevyjen valmistus 1,7 2,4 1,5 1,2 1,2
16221000 Asennettavat parkettilaatat 1,7 2,4 1,5 1,2 1,2
C1623 Muiden rakennuspuusepäntuotteiden valmistus 32,1 10,8 4,4 35,2 35,3
16231100 Ikkunat, ranskalaiset ikkunat ja niiden kehykset, ovet sekä niiden kehykset ja kynnykset, puuta 8,9 2,1 4,4 11,6 11,6
16231900 Rakennuspuusepäntuotteet, puuta, muualle luokittelemattomat 8,5 3,2 8,7 8,7
16232000 Tehdasvalmisteiset rakennukset, puuta 14,7 5,5 15 15
C1624 Puupakkausten valmistus 2,7 3,4 3,4
16241100 Kuormalavat, laatikkokuormalavat ja muut lastauslavat, puuta 1,6 2,1 2,1
16241300 Muut puupakkaukset ja niiden osat 1,1 1,3 1,3
C1629 Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus 0,2 2,7 1,4 1,4
16291100 Työkalut, työkalujen rungot, varret ja kädensijat, luudan-, harjan- ja siveltimenrungot, -varret ja 0 0 0
16291400 Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroiden kehykset ja muut puusta valmi 0,2 1,9 1 1
16292300 Palat, laatat, levyt ja kaistaleet, lattia- ja seinälaatat, muodosta riippumatta, täyteiset lieriöt, 0 0 0
16292400 Puristekorkki; muualle luokittelemattomat puristekorkkitavarat 0 0 0
16292500 Oljesta, espartosta tai muista punonta- tai palmikointiaineista valmistetut tavarat; kori- ja punont 0,8 0,3 0,3
C17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 246,1 316,8 52,5 123,8 124,1
C171 Massan, paperin, kartongin ja pahvin valmistus 226,9 305,9 36 100,2 100,4
C1711 Massan valmistus 55,2 36,6 14,6 51,5 51,6
17111100 Liukosellu 0,4 0,2 0,2
17111200 Puusta valmistettu sooda- tai sulfaattisellu, muu kuin liukosellu 55,2 36,6 14,2 51,3 51,4
C1712 Paperin, kartongin ja pahvin valmistus 171,7 269,3 21,4 48,7 48,8
17121100 Sanomalehtipaperi, rullina tai arkkeina 4,5 1,9 6,5 6,5
17121400 Muu paperi, kartonki ja pahvi graafisiin tarkoituksiin 48,5 84,4 2,6 7 7
17122000 Toaletti- ja kasvopyyhepehmopaperi, käsipyyhe- ja lautasliinapaperi, selluloosavanu ja selluloosakui 2 1,1 1,8 1,8
17123100 Kraftlaineri, valkaisematon ja päällystämätön 2,9 1,1 1,1
17123200 White top kraftlaineri; päällystetty kraftlaineri 0,4 0,2 0,2
17123300 Puolikemiallinen aallotuspaperi (fluting) 5,4 8,7 1,1 1,1
17123500 Testlaineri (kierrätetty lainerikartonki) 1,9 0,7 0,7
17124100 Päällystämätön voimapaperi; säkkipaperi, krepattu tai poimutettu 4,2 7,5 0,9 0,7 0,7
17124200 Sulfiittikäärepaperi ja muu päällystämätön paperi (muu kuin kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafis 2,7 5 1,2 0,6 0,6
17124300 Suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi; huopapaperi 0,2 0,1 0,1
17125900 Muu päällystämätön kartonki ja pahvi 0 0 0
17126000 Pergamenttipaperi, rasvanpitävät paperit (voipaperit), kuultopaperit ja glassiinipaperi sekä muut ki 4,8 8,5 0,5 0,5
17127100 Kerrostettu paperi, kartonki ja pahvi, päällystämätön ja kyllästämätön 0,3 0,1 0,1
17127200 Paperi, kartonki ja pahvi, krepattu, poimutettu, kohokuvioitu tai rei'itetty 0,1 0,1 0,1
17127300 Paperi, kartonki ja pahvi, jollaisia käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoituk 65,9 99,6 3,4 19,4 19,4
17127500 Voimakartonki ja pahvi (muu kuin kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettä 0 0 0 0 0
17127700 Paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso, päällystetty, kyllästetty, peitetty 12,2 18,2 5,3 5,5 5,6
17127800 Sisältä harmaa kartonki ja pahvi (muu kuin kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoituksee 8,8 17
17127900 Muu kartonki ja pahvi (muu kuin kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettäv 12,6 19,4 0,5 3,4 3,4
C172 Paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus 19,2 10,9 16,6 23,6 23,6
C1721 Aaltopaperin ja -pahvin sekä paperi-, kartonki- ja pahvipakkausten valmistus 7,8 1 5,8 11,5 11,5
17211200 Paperisäkit ja -pussit 0,1 0,9 0,5 0,5
17211300 Kotelot, rasiat ja laatikot, aaltopahvia tai -kartonkia 6 0,3 0,7 7,6 7,6
17211400 Taitekotelot, -rasiat ja -laatikot, aallotonta paperia, kartonkia tai pahvia 1,7 0,7 4,2 3,4 3,4
C1722 Paperisten talous- ja hygieniatarvikkeiden valmistus 6,9 5,4 7,4 8,1 8,1
17221100 Toalettipaperi, nenäliinat, kasvo-, käsi- ja muut pyyhkeet, pöytäliinat ja lautasliinat, paperimassa 2,3 3,1 2,1 1,6 1,6
17221200 Terveyssiteet ja tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset hygieniatavarat sekä vaatteet ja vaatetu 3,2 1 5,3 5,4 5,4
17221300 Tarjottimet, kulhot, vadit, lautaset, kupit, pikarit ja niiden kaltaiset tavarat, paperia, kartonkia 1,5 1,3 1 1
C1723 Paperikauppatavaroiden valmistus 0,9 1,3 1,7 1,7
17231200 Kirjekuoret, kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeenvaihtokortit paperia, kartonkia tai pahvi 0,5 0,6 0,6
17231300 Konttorikirjat, tilikirjat, keräilykannet, lomakkeet ja muut paperikauppatarvikkeet, paperia, karton 0,3 0,4 0,4
17231400 Muu paperi, kartonki tai pahvi, jollaista käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tark 0,1 1,3 0,6 0,6
C1729 Muiden paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus 3,6 4,5 2 2,3 2,3
17291100 Paperiset, kartonkiset tai pahviset etiketit ja muut lipukkeet 0,9 1,1 1,2
17291900 Savukepaperi; pupiinit (bobiinit), puolat, koopit ja niiden kaltaiset pohjalliset; suodatinpaperi, - 2,7 4,5 2 1,2 1,2
C20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 132,3 135,5 224 166,2 166,6
C201 Peruskemikaalien, lannoitteiden ja typpiyhdisteiden, muoviaineiden ja synteettisen kumiraaka-aineen 108,2 112,7 172,9 130,7 131
C2011 Teollisuuskaasujen valmistus 5,6 7 7
20111100 Vety, argon, jalokaasut, typpi ja happi 2,1 2,7 2,7
20111200 Hiilidioksidi ja muut epäorgaaniset epämetallien happiyhdisteet 3,4 4,3 4,4
C2012 Värien ja pigmenttien valmistus 7,3 12,8 6,8 3,5 3,5
20121900 Muut metallioksidit, -peroksidit ja -hydroksidit 2,2 4 0,1 0,1
20122100 Synteettiset orgaaniset väriaineet ja niihin perustuvat valmisteet; fluoresoivina kiiltoaineina tai 0,6 1 6,8 2,7 2,7
20122400 Muualle luokittelemattomat väriaineet; luminoforeina käytettävät epäorgaaniset tuotteet 4,5 7,8 0,6 0,6
C2013 Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus 22,8 19,8 25,6 25,9 26
20131400 Ydinreaktorien säteilyttämättömät polttoaine-elementit 5,7 2,3 2,3
20132100 Metalloidit 2,7 1 1
20132400 Kloorivety; savuava rikkihappo (oleum); difosforipentoksidi; muut epäorgaaniset hapot; piidioksidi j 4,2 4,9 1,2 2,6 2,6
20132500 Oksidi, hydroksidi ja peroksidi; hydratsiini ja hydroksyyliamiini sekä niiden epäorgaaniset suolat 0 5,9 2,4 2,4
20133100 Metalliset halogenaatit 0,3 0,4 0,4
20133200 Hypokloriitit, kloraatit ja perkloraatit 0,8 1,1 1,1
20134100 Sulfidit, sulfiitit ja sulfaatit 6,4 9,7 1,8 2,4 2,4
20134200 Fosfinaatit, fosfonaatit, fosfaatit, polyfosfaatit ja nitraatit, ei kuitenkaan kaliumin 0,5 0,2 0,2
20134300 Karbonaatit 9,1 3,6 4,5 10,9 10,9
20135100 Oksometallihappojen ja peroksometallihappojen suolat; kolloidiset jalometallit 1,4 0,5 0,5
20136200 Syanidit, syanidioksidit ja kompleksisyanidit; fulminaatit, syanaatit ja tiosyanaatit; silikaatit; b 0,4 0,8 0,8 0,8
20136300 Vetyperoksidi 1,6 1,6 1,2 1,4 1,4
C2014 Muiden orgaanisten peruskemikaalien valmistus 33,5 31,9 63,8 46,5 46,6
20141100 Asykliset hiilivedyt 1,5 12,5 6,8 6,8
20141200 Sykliset hiilivedyt 13,9 5,4 5,4
20141300 Asyklisten hiilivetyjen kloorijohdannaiset 0 0 0
20141900 Muut hiilivetyjen johdannaiset 0,3 0,1 0,1
20142200 Yksiarvoiset alkoholit 4 1,6 1,6
20142300 Diolit, polyalkoholit, sykliset alkoholit ja niiden johdannaiset 3,3 1,7 1,8 3,8 3,8
20142400 Fenolit; fenolialkoholit ja fenolien johdannaiset 3,7 0,4 4,8 4,8
20143100 Teolliset monokarboksyylirasvahapot; puhdistuksessa saadut happamat öljyt 2 2,2 1,1 1,1
20143200 Tyydytetyt asykliset monokarboksyylihapot ja niiden johdannaiset 2,9 3 3 2,9 2,9
20143300 Tyydyttymättömät monokarboksyylihapot, asykliset syklaani-, sykleeni- tai sykloterpeenipolykarboksyy 4,6 1,8 1,8
20143400 Muita happifunktioita sisältävät aromaattiset polykarboksyyli- ja karboksyylihapot; niiden muut johd 1,7 0,7 0,7
20144200 Happifunktioiset aminoyhdisteet, muut kuin lysiini ja glutamiinihappo 1,8 0,7 0,7
20144300 Ureiinit; karboksi-imidifunktioiset yhdisteet, nitriilifunktioiset yhdisteet; niiden johdannaiset 2,3 0,9 0,9
20144400 Muita typpifunktioita sisältävät yhdisteet 0,6 0,2 0,2
20145100 Orgaaniset rikkiyhdisteet ja muut orgaaniset metalli- ja epämetalliyhdisteet 1,9 0,7 0,7
20145200 Muualle luokittelemattomat heterosykliset yhdisteet; nukleiinihapot ja niiden suolat 1,2 2,2 1,7 0,7 0,7
20146200 Ketoni- ja kinonifunktioiset yhdisteet 6,1 4,2 0,7 5,2 5,2
20146300 Eetterit, orgaaniset peroksidit, epoksidit, asetaalit ja puoliasetaalit sekä niiden johdannaiset 2,6 5 1,5 0,6 0,6
20146400 Entsyymit ja muut orgaaniset yhdisteet, muualle luokittelemattomat 5 9,5 2,7 1,1 1,1
20147100 Kasvi- tai hartsituotteiden johdannaiset 4,5 4 8,3 6,2 6,3
20147400 Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 tilavuusprosenttia 0,9 1,2 1,2
C2015 Lannoitteiden ja typpiyhdisteiden valmistus 10,5 9,8 14,6 12,7 12,7
20151000 Typpihappo; typpi-rikkihapot (nitraushapot); ammoniakki 1,8 6,8 4,9 5
20153100 Urea 1,9 0,8 0,8
20155100 Kaliumkloridi 5,9 2,4 2,4
20157100 Lannoitteet, joissa on kolmea ravinnetta: typpeä, fosforia ja kaliumia 8,7 9,8 4,5 4,6
20157900 Kivennäis- tai kemialliset lannoitteet, joissa on vähintään kahta ravinnetta (typpi, fosfori, kalium 0,1 0,1 0,1
C2016 Muoviaineiden valmistus 23,7 36,9 59,1 28,9 29
20161000 Eteenipolymeerit alkumuodossa 11,4 19,1 22,9 10,9 10,9
20162000 Styreenipolymeerit alkumuodossa 2,7 4,1 3,2 2 2
20164000 Polyasetaalit, muut polyeetterit ja epoksihartsit, alkumuodossa; polykarbonaatit, alkydihartsit, pol 1,9 2,9 7,7 3,4 3,4
20165100 Propeeni- ja muut olefiinipolymeerit alkumuodossa 6,8 10,8 5,4 3,7 3,7
20165200 Vinyyliasetaatti- ja muut vinyyliesteripolymeerit alkumuodossa; muut vinyylipolymeerit alkumuodossa 3 1,2 1,2
20165300 Akryylipolymeerit alkumuodossa 6,2 2,4 2,4
20165400 Polyamidit alkumuodossa 4,3 1,7 1,7
20165500 Ureahartsit, tioureahartsit ja melamiinihartsit alkumuodossa 0,1 0,2 0,2
20165600 Muut aminohartsit, fenolihartsit ja polyuretaanit alkumuodossa 0,8 2,2 1,9 1,9
20165700 Silikonit alkumuodossa 1,7 0,7 0,7
20165900 Muut muovit alkumuodossa, muualle luokittelemattomat 0 0 2,5 1 1
C2017 Synteettisen kumiraaka-aineen valmistus 4,7 1,5 3 6,1 6,2
20171000 Synteettinen kumi ja öljystä valmistettu faktis sekä niiden seokset, jotka sisältävät luonnonkumia j 4,7 1,5 3 6,1 6,2
C202 Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus 0,2 4 1,8 1,8
C2020 Torjunta-aineiden ja muiden maatalouskemikaalien valmistus 0,2 4 1,8 1,8
20201100 Hyönteisten torjunta-aineet 0,1 0,1 0,1
20201200 Rikkakasvien torjunta-aineet 2,4 0,9 1
20201300 Itämistä estävät aineet ja kasvien kasvua säätävät aineet 0,1 0,1 0,1
20201500 Sienihävitteet 0,1 1,6 0,7 0,7
C203 Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus 9,7 10 10,8 9,9 10
C2030 Maalien, lakan, painovärien yms. valmistus 9,7 10 10,8 9,9 10
20301100 Maalit ja lakat, jotka perustuvat akryyli- tai vinyylipolymeereihin, vettä sisältävässä väliaineessa 3,4 1,9 1,2 3,5 3,6
20301200 Maalit ja lakat, jotka perustuvat polyestereihin, akryyli- tai vinyylipolymeereihin, muussa kuin vet 2,6 2,9 3,9 2,9 2,9
20302200 Muut maalit ja lakat; valmistetut kuivikkeet 2,2 4,1 3,7 1,6 1,6
20302400 Painoväri 1,5 1,1 2,1 1,9 1,9
C205 Muiden kemiallisten tuotteiden valmistus 14,1 12,8 33 22,4 22,4
C2051 Räjähdysaineiden valmistus 1,5 1,9 1,9
20511100 Ruuti ja valmistetut räjähdysaineet 1,5 1,9 1,9
C2052 Liimojen valmistus 3,3 2,2 5 5
20521000 Liimat 3,3 2,2 5 5
C2059 Muualla luokittelematon kemiallisten tuotteiden valmistus 9,4 12,8 30,7 15,5 15,6
20591100 Valokuvauslevyt ja filmit sekä pikakuvafilmit, säteilyherkät, valottamattomat; valokuvauspaperi 1 0,4 0,4
20591200 Säteilyherkät emulsiot valokuvauskäyttöön; kemialliset valmisteet valokuvauskäyttöön, muualle luokit 0,5 0,2 0,2
20594100 Voiteluvalmisteet 0,8 1,5 2,3 0,9 0,9
20594200 Nakutusta estävät valmisteet; kivennäisöljyjen ja niiden kaltaisten tuotteiden lisäaineet 2,3 0,9 0,9
20595200 Muovailumassat; hammasvaha ja muut kipsiin perustuvat hammaslääkinnässä käytettävät valmisteet; valm 8,6 11,3 10,3 7,5 7,5
20595300 Kemialliset alkuaineet levyinä ja yhdisteet, joihin on lisätty epäpuhtausatomeja (doped) elektroniik 0 0
20595500 Viimeistelyvalmisteet, valmisteet, jotka nopeuttavat värjäytymistä tai väriaineiden kiinnittymistä s 0 0 0
20595900 Erinäiset muut kemialliset tuotteet, muualle luokittelemattomat 13,8 5,4 5,4
20596000 Gelatiinit ja gelatiinijohdannaiset, myös maitoalbumiinit 0,6 0,2 0,2
C206 Tekokuitujen valmistus 3,4 1,3 1,3
C2060 Tekokuitujen valmistus 3,4 1,3 1,3
20601100 Synteettinen katkokuitu ja touvi, karstaamaton ja kampaamaton 1,2 0,5 0,5
20601200 Erikoisluja filamenttilanka, polyamidia ja polyesteriä 0,2 0,1 0,1
20601400 Synteettinen monofilamenttilanka; kaistaleet ja niiden kaltaiset tuotteet synteettisistä tekstiiliai 0,9 0,4 0,4
20602100 Muuntokatkokuitu ja muuntokuitutouvi, karstaamaton ja kampaamaton 1,1 0,4 0,4
C22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 54,8 44,9 82,5 72,2 72,4
C221 Kumituotteiden valmistus 13 14,7 29,3 18,3 18,3
C2211 Renkaiden valmistus ja uudelleenpinnoitus 9,7 11,6 18,6 11,9 11,9
22111100 Uudet pneumaattiset ulkorenkaat kumia, jollaisia käytetään henkilöautoissa 7,4 8,4 13,2 9 9,1
22111300 Uudet pneumaattiset ulkorenkaat kumia, jollaisia käytetään linja-autoissa, kuorma-autoissa ja ilma-a 1 1,6 2,5 1,2 1,2
22111400 Maataloudessa käytettävät ulkorenkaat; muut uudet pneumaattiset ulkorenkaat kumia 1,3 1,7 2,8 1,6 1,6
C2219 Muiden kumituotteiden valmistus 3,3 3 10,7 6,4 6,4
22192000 Vulkanoimaton kumi ja siitä valmistetut tavarat; vulkanoitu kumi, muu kuin kovakumi, kumilankana, my 0,5 2,4 1,6 1,6
22193000 Putket ja letkut vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia 0,1 2,2 1 1
22194000 Kuljetus- ja käyttöhihnat, vulkanoitua kumia 1,2 0,5 0,5
22196000 Vaatteet ja vaatetustarvikkeet vulkanoitua kumia, ei kuitenkaan kovakumia 1 0,4 0,4
22197300 Muut tavarat vulkanoitua kumia, muualle luokittelemattomat; kovakumi kaikissa muodoissa ja kovakumit 2,7 3 3,9 3 3
C222 Muovituotteiden valmistus 41,8 30,2 53,2 54 54,1
C2221 Muovilevyjen, -kalvojen, -putkien ja -profiilien valmistus 22,8 17,8 22,8 26,1 26,1
22212100 Tekosuoli kovetettua valkuaisainetta tai selluloosamuovia; jäykät putket, muovia 5,8 1,2 2,1 7,3 7,3
22212900 Muut putket ja letkut sekä niiden liitos- ja muut osat, muovia 4,6 1,7 3,6 6,1 6,1
22213000 Laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muovia, muihin aineisiin tukemalla tai vastaavalla tava 6,6 9,8 12,6 6,8 6,8
22214100 Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muovia, huokoiset 2,9 0,6 2,2 4,2 4,2
22214200 Muut laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja nauhat, muovia, ei kuitenkaan huokoista muovia 2,9 4,5 2,4 1,7 1,7
C2222 Muovipakkausten valmistus 5,6 2,1 9,8 9,6 9,6
22221100 Säkit, kassit ja pussit, myös tötteröt, eteenipolymeereistä valmistetut 2,5 1,1 2,2 3,3 3,3
22221200 Säkit, kassit ja pussit, myös tötteröt, muusta muovista kuin eteenipolymeereistä 0,4 0,5 0,5
22221300 Rasiat, laatikot, kotelot ja niiden kaltaiset tavarat, muovia 1,9 0,7 2,3 2,8 2,8
22221400 Pullot, koripullot ja niiden kaltaiset tavarat, muovia 0,5 0,2 1,8 1,2 1,2
22221900 Muut muovipakkaukset 0,4 3,4 1,8 1,8
C2223 Rakennusmuovien valmistus 4 1,4 3,8 5,6 5,6
22231100 Muoviset lattian-, seinän- tai katonpäällysteet, rullissa tai laattoina 1,2 3,5 2,9 2,9
22231200 Muoviset kylpyammeet, pesualtaat, wc-altaat ja -kannet, huuhtelusäiliöt ja niiden kaltaiset saniteet 0,7 1,4
22231300 Muoviset säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset tuotteet, enemmän kuin 300 l vetävät 1,7 2,2 2,2
22231400 Ovet, ikkunat, oven- ja ikkunankarmit sekä kynnykset; ikkunaluukut, kaihtimet ja niiden kaltaiset ta 0,2 0,2 0,2
22231500 Linoleumi ja kovat lattianpäällysteet, muut kuin muovipintaiset, esimerkiksi joustavat lattianpäälly 0,3 0,1 0,1
22231900 Rakennusmuovit, muualle luokittelemattomat 0,1 0,2 0,2
C2229 Muiden muovituotteiden valmistus 9,4 8,9 16,8 12,7 12,7
22291000 Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, myös käsineet, muovia 1,1 0,4 0,4
22292100 Itsekiinnittyvä teippi, laatat, kaistaleet, levyt, kalvot ja muut litteässä muodossa olevat muovit r 0,9 0,4 0,4
22292200 Muut itsekiinnittyvät laatat, levyt, kalvot, teipit, kaistaleet ja muut litteässä muodossa olevat mu 2,6 5 1,2 0,5 0,5
22292300 Pöytä- ja keittiöesineet, muut talous- ja toalettiesineet, muovia 2,8 0,3 2,8 4,5 4,5
22292500 Muoviset toimisto- ja koulutarvikkeet 0 0 0,6 0,2 0,2
22292900 Muut muoviesineet 1,9 3,6 10,2 4 4
22299100 Muiden muovituotteiden valmistukseen liittyvät palvelut 2,1 2,7 2,7
C23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 47,6 22,2 38,2 60,6 60,7
C231 Lasin ja lasituotteiden valmistus 10 10,4 14,5 11,5 11,6
C2311 Tasolasin valmistus 0,5 4 2,2 2,2
23111200 Float-lasi ja pinnalta hiottu tai kiillotettu tasolasi, mutta jota ei ole muulla tavalla valmistettu 0,5 4 2,2 2,2
C2312 Tasolasin muotoilu ja muokkaus 5,1 5,8 3,5 4 4,1
23121100 Tasolasi, taivutettu, reunoista työstetty, kaiverrettu, porattu, emaloitu tai muulla tavalla työstet 0,4 0,1 0,1
23121200 Varmuuslasi 4,1 5,8 2,1 2,2 2,2
23121300 Lasipeilit; monikerroksiset eristyslasielementit 1 1,1 1,7 1,7
C2313 Onton lasitavaran valmistus 0,6 4 2,3 2,4
23131100 Lasiset pullot, tölkit, ruukut ja muut astiat, ei kuitenkaan ampullit; lasiset tulpat, kannet ja muu 3 1,2 1,2
23131200 Juomalasit muuta kuin lasikeramiikkaa 0,6 1 1,2 1,2
C2314 Lasikuitujen valmistus 3,9 4,6 2,9 3 3
23141100 Raakalanka (slivers), jatkuvakuituinen kiertämätön lanka (rovings), lanka ja silputut säikeet lasiku 0,3 0,4 0 0
23141200 Ohutlevy (voiles), matot, levyt ja niiden kaltaiset tuotteet, lasikuitua, muut kuin kudotut kankaat 3,6 4,2 2,9 2,9 2,9
C232 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus 0,1 0,1 3,9 1,5 1,5
C2320 Tulenkestävien keraamisten tuotteiden valmistus 0,1 0,1 3,9 1,5 1,5
23201200 Tulenkestävät tiilet, laatat ja niiden kaltaiset tulenkestävät keraamiset rakennustarvikkeet, muut k 1,7 0,7 0,7
23201300 Tulenkestävä sementti, laasti, betoni ja niiden kaltaiset seokset, muualle luokittelemattomat 1,1 0,4 0,4
23201400 Polttamattomat tulenkestävät tuotteet; muut tulenkestävät keraamiset tavarat 0,1 0,1 1,1 0,4 0,4
C233 Keraamisten rakennusaineiden valmistus 0,8 4 2,5 2,5
C2331 Keraamisten tiilien ja laattojen valmistus 4 1,6 1,6
23311000 Keraamiset tiilet ja laatat 4 1,6 1,6
C2332 Poltettujen tiilien ja muun rakennuskeramiikan valmistus 0,8 0,9 1
23321100 Keraamiset rakennustiilet, lattiapalkit, tuki- ja täytetiilet ja niiden kaltaiset tavarat, muut kuin 0,8 0,9 1
C234 Muiden posliini- ja keramiikkatuotteiden valmistus 2,7 1,6 4,1 3,9 3,9
C2341 Keraamisten talous- ja koriste-esineiden valmistus 0,8 4,1 2,7 2,7
23411100 Posliiniset pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä toalettiesineet 4,1 1,6 1,6
23411200 Pöytä-, keittiö- ja muut talousesineet sekä toalettiesineet, ei kuitenkaan posliiniset 0,8 1 1
C2342 Keraamisten saniteettikalusteiden valmistus 1,4 1,6 0,7 0,7
23421000 Keraamiset saniteettikalusteet 1,4 1,6 0,7 0,7
C2349 Muiden keramiikkatuotteiden valmistus 0,4 0,6 0,6
23491200 Muut keraamiset tavarat muihin kuin rakennustarkoituksiin, muualle luokittelemattomat 0,4 0,6 0,6
C235 Sementin, kalkin ja kipsin valmistus 3,6 0,3 4,7 6,3 6,3
C2351 Sementin valmistus 2,5 2,9 4,2 4,2
23511200 Portlandsementti, aluminaattisementti ja kuonasementti sekä niiden kaltaiset hydrauliset sementit 2,5 2,9 4,2 4,2
C2352 Kalkin ja kipsin valmistus 1,2 0,3 1,8 2 2
23521000 Kalkki, sammuttamaton tai sammutettu, ja hydraulinen kalkki 0,9 1,8 1,9 1,9
23522000 Kipsi 0,3 0,3 0,2 0,2
C236 Betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus 19,5 1,9 23,4 23,4
C2361 Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin 12 0,8 14,6 14,6
23611100 Laatat, tiilet ja niiden kaltaiset tavarat, sementtiä, betonia tai tekokiveä 1,9 0,8 1,9 1,9
23611200 Tehdasvalmisteiset rakenne-elementit talonrakentamiseen tai tie- ja vesirakentamiseen, sementtiä, be 10,1 12,7 12,8
C2362 Kipsituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin 1,1 0,4 1,1 1,1
23621000 Kipsituotteet rakennustarkoituksiin 1,1 0,4 1,1 1,1
C2363 Valmisbetonin valmistus 4,8 6,1 6,1
23631000 Valmisbetoni 4,8 6,1 6,1
C2364 Muurauslaastin valmistus 0,7 0,8 0,8
23641000 Muurauslaasti 0,7 0,8 0,8
C2365 Kuitusementin valmistus 0,4 0,7 0,1 0,1
23651200 Asbestisementistä, selluloosakuitusementistä tai niiden kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat 0,4 0,7 0,1 0,1
C2369 Muiden betoni-, kipsi- ja sementtituotteiden valmistus 0,6 0,7 0,7
23691900 Sementistä, betonista tai tekokivestä valmistetut tavarat, muualle luokittelemattomat 0,6 0,7 0,7
C237 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely 2,7 1,3 2,5 2,5
C2370 Kiven leikkaaminen, muotoilu ja viimeistely 2,7 1,3 2,5 2,5
23701200 Muu työstetty koriste- ja rakennuskivi ja siitä tehdyt tavarat; muut keinotekoisesti värjätyt rouhee 2,7 1,3 2,5 2,5
C239 Hiontatuotteiden ja muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 8,3 6,5 7,1 8,9 9
C2391 Hiontatuotteiden valmistus 3,4 6,5 1,8 0,7 0,7
23911100 Myllynkivet, hiomakivet, hiomalaikat ja niiden kaltaiset tavarat ja niiden osat, ilman telinettä, ki 1,1 0,4 0,4
23911200 Hioma-ainejauhe tai -rouhe tekstiilikangas-, paperi-, kartonki- tai pahvialustalla 3,4 6,5 0,6 0,3 0,3
C2399 Muualla luokittelemattomien ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 4,9 5,3 8,3 8,3
23991200 Asfaltista tai sen kaltaisesta aineesta valmistetut tavarat 1 1,2 1,2
23991400 Keinotekoinen grafiitti; kolloidinen tai puolikolloidinen grafiitti; grafiittiin tai muuhun hiileen 0,3 0,1 0,1
23991900 Ei-metalliset kivennäistuotteet, muualle luokittelemattomat 3,9 5 6,9 6,9
C24 Metallien jalostus 177,1 228,3 200,6 152,6 152,9
C241 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus 90,3 118,6 67,5 62,9 63
C2410 Raudan, teräksen ja rautaseosten valmistus 90,3 118,6 67,5 62,9 63
24101200 Rautaseokset 0,9 1,8 22,7 8,9 8,9
24102100 Seostamaton teräs, valanteina tai muissa alkumuodoissa ja puolivalmisteina 2,6 5 0,9 0,4 0,4
24103100 Levyvalmisteet, seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys vähintään 13,9 26,8 6,2 2,4 2,4
24103200 Levyvalmisteet, seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys vähemmän k 0,2 0,1 0,1
24103300 Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys vähintään 31,4 43,6 3,9 12,6 12,6
24103500 Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys vähintään 600 2,2 0,9 0,9
24104100 Levyvalmisteet, seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, leveys vähintään 12 2,6 1,8 14,2 14,2
24104200 Levyvalmisteet, ruostumatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut, leveys vähintään 0 0 3,7 1,4 1,4
24104300 Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, leveys vähintään 600 0,3 0,1 0,1
24105100 Levyvalmisteet, seostamatonta terästä, leveys vähintään 600 mm; 16,3 23,5 9,9 9 9,1
24106100 Tangot, kuumavalssatut, säännöttömästi kiepitetyt, seostamatonta terästä 9,5 8 3,7 8,1 8,1
24106200 Muut tangot, terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapurs 3,8 7,3 6,9 2,7 2,7
24106400 Muut tangot, terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapurs 0,9 0,3 0,3
24107100 Avoimet profiilit, kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, seostamatonta terästä 2,6 1 1
24107500 Rautatie- tai raitiotieradan rakennusosat, terästä 1,8 0,7 0,7
C242 Putkien, profiiliputkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistus teräksestä 11 11,6 41,4 22,4 22,5
C2420 Putkien, profiiliputkien ja niihin liittyvien tarvikkeiden valmistus teräksestä 11 11,6 41,4 22,4 22,5
24203300 Muut putket, poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoiset, hitsatut, ulkoläpimitta enintään 406,4 mm, ter 8,3 7,8 23,8 14,7 14,7
24203400 Putket, poikkileikkaukseltaan muun kuin ympyrän muotoiset, hitsatut, terästä 0 0
24204000 Putkien liitos ja muut osat, terästä, ei kuitenkaan valetut 2,7 3,9 17,5 7,8 7,8
C243 Muu teräksen jalostus 5,1 6,3 8,9 5,7 5,7
C2431 Raudan ja teräksen kylmävetäminen 4,6 1,8 1,8
24311000 Kylmävedetyt tangot ja umpiprofiilit, seostamatonta terästä 4,6 1,8 1,8
C2432 Rainan kylmävalssaus 4,4 5,1 2,2 2,2
24321000 Kylmävalssatut levyvalmisteet, terästä, leveys vähemmän kuin 600 mm 2,7 5,1
24322000 Kylmävalssatut levyvalmisteet, terästä, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai muulla aineell 1,7 2,2 2,2
C2433 Kylmämuovaus tai kylmätaitto 0,6 1,2
24332000 Uurretut levyt, seostamatonta terästä 0,6 1,2
C2434 Teräslangan veto 0 4,3 1,7 1,7
24341100 Kylmävedetty lanka, seostamatonta terästä 0 4,3 1,7 1,7
C244 Jalometallien ja muiden värimetallien valmistus 65,7 91,7 82,8 55,3 55,4
C2442 Alumiinin valmistus 6,3 4 15,4 11,4 11,4
24421100 Alumiini, muokkaamaton 1,7 0,8 5,1 3,6 3,6
24422200 Alumiinitangot ja -profiilit 4,6 3,1 2,5 4,7 4,7
24422400 Alumiinilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,2 mm 4,6 1,8 1,8
24422500 Alumiinifolio, paksuus enintään 0,2 mm 0 0 3,2 1,3 1,3
C2443 Lyijyn, sinkin ja tinan valmistus 7,7 14,8
24431200 Sinkki, muokkaamaton 7,7 14,8
24439900 Lyijyn, sinkin ja tinan valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt 0 0
C2444 Kuparin valmistus 29,9 34,3 21,9 23,9 23,9
24441200 Puhdistamaton kupari; kuparianodit elektrolyyttistä puhdistusta varten 0 0
24441300 Puhdistettu kupari ja kupariseokset, muokkaamattomat; esiseokset kuparia 19,9 18,5 2,4 13,9 13,9
24442200 Kuparitangot ja -profiilit 3,4 4,5 1,3 1,9 1,9
24442300 Kuparilanka 0,2 11,9 4,9 4,9
24442400 Kuparilevyt ja -nauhat, paksuus suurempi kuin 0,15 mm 0 0 2,5 1 1
24442500 Kuparifolio, paksuus enintään 0,15 mm 0,4 0,1 0,1
24442600 Kupariputket ja putkien liitos- ja muut osat 6,5 11,3 3,5 2,1 2,1
C2445 Muiden värimetallien valmistus 21,9 38,7 45,5 20 20
24451100 Muokkaamaton nikkeli 14 23,9 22,3 10,6 10,7
24451200 Nikkelikivi, nikkelioksidisintterit ja muut nikkelin valmistuksen välituotteet 23,2 9,1 9,1
24453000 Muut värimetallit sekä niistä tehdyt tavarat: kermetit; tuhka ja jätteet, joissa on metalleja tai me 7,9 14,8 0,3 0,3
C245 Metallien valu 5 6,3 6,3
C2451 Raudan valu 3,3 4,1 4,2
24511100 Taottavan valuraudan valuun liittyvät palvelut 1,6 2 2
24511200 Pallografiittivaluraudan valuun liittyvät palvelut 0,7 0,9 0,9
24511300 Harmaan valuraudan valuun liittyvät palvelut 1 1,2 1,2
C2452 Teräksen valu 0 0 0
24521000 Teräksen valuun liittyvät palvelut 0 0 0
C2453 Kevytmetallien valu 1,4 1,8 1,8
24531000 Kevytmetallien valuun liittyvät palvelut 1,4 1,8 1,8
C2454 Muiden värimetallien valu 0,3 0,4 0,4
24541000 Muiden värimetallien valuun liittyvät palvelut 0,3 0,4 0,4
C25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 81,7 25,9 70,1 113,8 114
C255 Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia 1,1 1,4 1,4
C2550 Metallin takominen, puristaminen, meistäminen ja valssaus; jauhemetallurgia 1,1 1,4 1,4
25501100 Metallin takomispalvelut 1,1 1,4 1,4
C256 Metallien käsittely, päällystäminen ja työstö 56,4 71,2 71,4
C2561 Metallien käsittely ja päällystäminen 7,6 9,7 9,7
25611100 Metallilla päällystämiseen liittyvät palvelut 2,8 3,5 3,5
25611200 Muulla kuin metallilla päällystämiseen liittyvät palvelut 0 0 0
25612100 Metallin kuumakäsittelypalvelut, muut kuin metallilla päällystäminen 0,7 0,8 0,8
25612200 Muut metallin pintakäsittelypalvelut 4,2 5,3 5,3
C2562 Metallien työstö 48,7 61,6 61,7
25621000 Metalliosien sorvaus 11,6 14,7 14,7
25622000 Muut koneistuspalvelut 37,1 46,9 47
C257 Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. sekä työkalujen ja rautatavaran valmistus 7,4 8,8 23,3 12,7 12,7
C2571 Ruokailu- ja leikkuuvälineiden yms. valmistus 0,3 0,4 2 1 1
25711100 Veitset, ei kuitenkaan koneiden leikkuuterät, sekä sakset ja niiden terät 0,3 0,4 0,2 0,2
25711400 Lusikat, haarukat, liemikauhat, reikäkauhat, kakkulapiot, kalaveitset, voiveitset, sokeripihdit ja n 2 0,8 0,8
C2572 Lukkojen ja saranoiden valmistus 3,2 4 7 4,2 4,2
25721100 Riippulukot ja lukot, jollaisia käytetään moottoriajoneuvoissa ja huonekaluissa, epäjaloa metallia 0 0,1 0,1
25721200 Muut lukot epäjaloa metallia 1,6 1,5 1,1 1,1
25721400 Saranat, helat, varusteet ja niiden kaltaiset tavarat, jotka soveltuvat moottoriajoneuvoihin, oviin, 1,6 2,6 7 3,1 3,1
C2573 Työkalujen valmistus 3,8 4,5 14,3 7,5 7,5
25731000 Käsityökalut, jollaisia käytetään maanviljelyksessä, puutarhanhoidossa tai metsänhoidossa 0,7 0,9 0,9
25732000 Käsisahat; kaikenlaisten sahojen terät 1,9 0,7 0,7
25733000 Muut käsityökalut 5,2 2 2
25734000 Vaihdettavat työkalut käsityökaluja, myös voimakäyttöisiä, tai työstökoneita varten 3 1,2 1,2
25736000 Muut työkalut 3,1 4,5 4,2 2,6 2,6
C259 Muu metallituotteiden valmistus 16,9 17,1 46,8 28,5 28,6
C2591 Metallipakkausten ja -astioiden valmistus 0,3 0,3 0,3
25911100 Altaat, tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset astiat, kaikkia aineita (ei kuitenkaa 0,1 0,1 0,1
25911200 Altaat, tynnyrit, tölkit (ei kuitenkaan juottamalla tai taivesaumaamalla suljettavat), laatikot, ras 0,2 0,2 0,2
C2592 Kevytmetallipakkausten valmistus 1 1,1 6,9 3,2 3,2
25921100 Tölkit, rautaa tai terästä, juottamalla tai taivesaumaamalla suljettavat, vetoisuudeltaan < 50 litra 0,2 0,1 0,1
25921200 Tynnyrit, tölkit, laatikot, rasiat ja niiden kaltaiset astiat, alumiinia, kaikkia aineita (ei kuiten 0,8 1,1 5,1 2,2 2,2
25921300 Kruunukorkit, tulpat, korkit ja kannet, epäjaloa metallia 0,2 1,6 0,9 0,9
C2593 Metallilankatuotteiden, ketjujen ja jousien valmistus 3,5 2,3 10,1 6,9 6,9
25931100 Kerrattu lanka, kaapeli, palmikoitu nauha, silmukat ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa tai terästä, 0,2 2,6 1,2 1,2
25931200 Piikkilanka rautaa tai terästä; kerrattu lanka, kaapeli, palmikoitu nauha ja niiden kaltaiset tavara 0 0
25931300 Metallikangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, valmistettu rauta-, teräs- tai kuparilangasta; l 1,2 1 2,3 1,8 1,8
25931400 Naulat, piirustus- ja muut nastat, sinkilät ja niiden kaltaiset tavarat 1,4 1,8 2,5 2,5
25931500 Lanka, puikot, putket, levyt, elektrodit, juotos- tai hitsausainepäällyksin tai täyttein 1 0,4 0,4
25931600 Jouset ja jousenlehdet, rautaa tai terästä; kuparijouset 0,7 1,3 1,7 0,7 0,7
25931700 Ketjut, muut kuin nivelpulttiketjut, ja niiden osat 0 0,7 0,3 0,3
C2594 Kiinnittimien ja ruuvituotteiden valmistus 0,9 1,7 6,3 2,5 2,5
25941100 Kierteiset kiinnittimet, rautaa tai terästä, muualle luokittelemattomat 0,9 1,7 5,2 2,1 2,1
25941200 Kierteettömät kiinnittimet, rautaa tai terästä, muualle luokittelemattomat 1,1 0,4 0,4
C2599 Muiden metallituotteiden valmistus 11,2 12 23,4 15,5 15,6
25991100 Astianpesupöydät ja pesualtaat, kylpyammeet ja muut saniteettitavarat sekä niiden osat, rautaa, terä 0,9 1,1 1,1
25991200 Pöytä-, keittiö- ja talousesineet sekä niiden osat rautaa, terästä, kuparia tai alumiinia 0,3 3,6 1,8 1,8
25992900 Muut tavarat, epäjaloa metallia, muualle luokittelemattomat 9,4 12 19,8 11,8 11,8
25999900 Muiden metallituotteiden tuotteiden valmistukseen sisältyvät alihankintana teetetyt työt 0,6 0,8 0,8
C26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 6 7,7 30,1 14,3 14,7
C261 Elektronisten komponenttien ja piirilevyjen valmistus 6 7,7 29,2 14 14,3
C2611 Elektronisten komponenttien valmistus 2,4 4,7 22,5 8,8 8,8
26112100 Diodit; transistorit; tyristorit, diakit ja triakit 5,1 2 2
26112200 Puolijohdekomponentit; valodiodit; asennetut pietsosähköiset kiteet niiden osat 4,3 1,7 1,7
26113000 Elektroniset integroidut piirit 13,1 5,1 5,1
26114000 Elektronisten putkien ja muiden elektronisten komponenttien osat, muualle luokittelemattomat 2,4 4,7
C2612 Kalustettujen piirilevyjen valmistus 3,6 3 6,7 5,2 5,5
26121000 Painetut piirit 3,6 3 5,3 4,7 4,7
26123000 Toimikortit 1,4 0,6 0,9
C268 Tallennevälineiden valmistus 0,8 0,3 0,3
C2680 Tallennevälineiden valmistus 0,8 0,3 0,3
26801100 Magneettiset tallennevälineet, tallentamattomat, ei kuitenkaan kortit joissa on magneettiraita 0,3 0,1 0,1
26801200 Optiset tallennevälineet, tallentamattomat 0,5 0,2 0,2
C27 Sähkölaitteiden valmistus 89,3 130 122,2 75,5 75,7
C271 Sähkömoottorien, generaattorien, muuntajien sekä sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus 66,9 96,3 55,5 43,1 43,2
C2711 Sähkömoottorien, generaattorien ja muuntajien valmistus 50,5 82,6 36,7 24,1 24,1
27111000 Moottorit, joiden antoteho on enintään 37,5 W; muut tasavirtamoottorit; tasavirtageneraattorit 2,1 0,8 0,8
27112200 Vaihtovirtamoottorit, yksivaiheiset 0,6 0,2 0,2
27112300 Vaihtovirtamoottorit, monivaiheiset, antoteho enintään 750 W 9,4 17,9 0,1 0,1
27112400 Vaihtovirtamoottorit, monivaiheiset, antoteho suurempi kuin 750 W mutta enintään 75 kW 4,5 1,7 1,7
27112600 vaihtovirtageneraattorit 3,1 3,9 3,9
27113100 Generaattoriyhdistelmät, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori 4 7,8 0,8 0,3 0,3
27113200 Generaattoriyhdistelmät, joissa on kipinäsytytteinen mäntämoottori; muut generaattoriyhdistelmät; py 3,7 7 0,2 0,1 0,1
27114100 Neste-eristeiset muuntajat 2,4 4,6
27114200 Muut muuntajat, nimellisteho enintään 16 kVA 4 1,6 1,6
27115000 Purkauslamppujen kuristimet; staattiset muuttajat; muut induktorit 17,6 28,4 12,5 8,4 8,5
27116100 Osat, jotka soveltuvat käytettäviksi sähkömoottoreissa ja -generaattoreissa 8,7 16,8 6 2,4 2,4
27116200 Muuntajien, induktoreiden ja staattisten muuttajien osat 1,7 6,1 4,5 4,5
C2712 Sähkönjakelu- ja valvontalaitteiden valmistus 16,4 13,7 18,8 19,1 19,1
27121000 Sähkölaitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista varten, suurempaa kuin 1 00 4,9 5,7 1,9 3,2 3,2
27122200 Automaattiset virrankatkaisimet, enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten 1,8 0,7 0,7
27122300 Laitteet sähkövirtapiirin suojaamista varten, muualle luokittelemattomat, enintään 1 000 voltin nime 1,5 0,6 0,6
27122400 Releet, enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten 0,5 1,8 1,3 1,3
27123100 Sähkötaulut ja muut alustat, joissa on sähkön kytkemis-, katkaisemis- tai suojaamislaite, enintään 1 6,9 4,7 5,4 7,7 7,8
27124000 Sähkönjakelu- ja -valvontalaitteiden osat 4,2 3,3 6,4 5,6 5,6
C272 Paristojen ja akkujen valmistus 7,4 2,9 2,9
C2720 Paristojen ja akkujen valmistus 7,4 2,9 2,9
27201100 Galvaaniset parit ja paristot 1,2 0,5 0,5
27202100 Lyijyakut mäntämoottoreiden käynnistämiseen 2,3 0,9 0,9
27202200 Lyijyakut, ei kuitenkaan mäntämoottoreiden käynnistämiseen 1,6 0,6 0,6
27202300 Nikkeli-kadmium , nikkeli-metallihydridi , litium-ioni , litium-polymeeri ja nikkeli-rauta akut sek 2,3 0,9 0,9
C273 Sähköjohtojen ja kytkentälaitteiden valmistus 11,6 16,6 26,8 14,3 14,4
C2731 Optisten kuitukaapelien valmistus 1 1,4 1,8 1,8
27311100 Optiset kuitukaapelit, joissa kullakin kuidulla on oma kuorensa 1 1,2 1,2
27311200 Optiset kuidut ja optiset kuitukimput; optiset kuitukaapelit (ei kuitenkaan sellaiset, joissa kullak 1,4 0,6 0,6
C2732 Muiden elektronisten ja sähköjohtojen sekä -kaapelien valmistus 7,9 11,4 14,7 8,3 8,3
27321100 Eristetty käämilanka 3,4 1,3 1,3
27321200 Koaksiaalikaapeli ja muut koaksiaaliset sähköjohtimet 1,2 1,5 0,7 0,8 0,8
27321300 Muut sähköjohtimet, enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten 6,7 9,9 10,7 6,1 6,1
C2733 Kytkentälaitteiden valmistus 2,7 5,2 10,7 4,2 4,2
27331100 Kytkimet, enintään 1 000 voltin nimellisjännitettä varten 1,5 2,8 3,3 1,3 1,3
27331300 Pistotulpat, pistorasiat ja muut laitteet sähkövirtapiirin kytkemistä, katkaisemista tai suojaamista 1,2 2,4 7,4 2,9 2,9
C274 Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus 4,2 6,7 19 8,5 8,5
C2740 Sähkölamppujen ja valaisimien valmistus 4,2 6,7 19 8,5 8,5
27401100 Umpiovalonheittimet (sealed beam lamp units) 0,1 0 0
27401200 Volframihalogeenihehkulamput, ei kuitenkaan ultravioletti- tai infrapunalamput 0,7 0,3 0,3
27401500 Purkauslamput ja -putket; ultravioletti- ja infrapunalamput; kaarilamput 3,5 1,4 1,4
27402300 Muut kuin sähköllä toimivat valaisimet ja valaistusvarusteet 1,1 0,4 0,5
27402400 Valokilvet, valaistut nimikilvet ja niiden kaltaiset laitteet 0,4 0,5 0,5
27402500 Kattokruunut ja muut katto- ja seinävalaisimet, sähköllä toimivat 1,1 1,6 6,3 2,8 2,8
27403300 Hakuvalot ja valonheittimet 1 1,8 1,7 0,8 0,8
27403900 Muut valaisimet ja valaistusvarusteet, muualle luokittelemattomat 1,8 3,4 5,6 2,2 2,2
27404200 Valaisimien ja valaistusvarusteiden osat 0 0
C279 Muiden sähkölaitteiden valmistus 6,5 10,5 13,5 6,7 6,7
C2790 Muiden sähkölaitteiden valmistus 6,5 10,5 13,5 6,7 6,7
27902000 Muut sähkölaitteet, muualle luokittelemattomat 1,6 2,9 2,2 1 1
27903100 Sähköllä toimivat juotto ja hitsauskoneet ja laitteet; metallien tai sintrattujen metallikarbidien 1,9 2,8 1,5 1,2 1,2
27903300 Muiden sähkölaitteiden osat; koneiden ja laitteiden muualle luokittelemattomat sähköosat 1,9 2,6 3,4 2 2
27905100 Kiinteät kondensaattorit 50/60 Hz:n piirejä varten, loistehon varastoimiskyky vähintään 0,5 kvar 1,1 2,1 0 0
27905200 Muut kiinteät kondensaattorit 4,8 1,9 1,9
27906000 Sähkövastukset, ei kuitenkaan kuumennusvastukset 1,5 0,6 0,6
Korostetut luokat ovat ne NACE Rev. 2 -toimialaluokituksen luokat, jotka kuuluvat MIG-käyttötarkoitusluokitukseen.
Muut toimialaluokituksen tasot tarkentavat käyttötarkoitusluokituksen ja toimialaluokituksen välistä vastaavuutta.

 


Päivitetty 21.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/thi_2013-11-22_tau_001.html