Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tuottajahintaindekset 2010=100, MIG-käyttötarkoitusluokkien CPA-painorakenteet: Investointitavarat

Toimiala Nimi THI Vienti Tuonti KMPHI Veroll. KMPHI
MIG2 Investointitavarat 1000 1000 1000 1000 1000
C Teollisuus 1000 1000 1000 1000 1000
C25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 104,2 36,2 16,9 101,3 97,7
C251 Metallirakenteiden valmistus 83,4 16,4 16,9 90,6 87,5
C2511 Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus 74,5 14,7 13,8 80,2 77,4
25111000 Tehdasvalmisteiset rakennukset, metallia 10,5 2,3 1,3 10,8 10,5
25112200 Tornit ja ristikkomastot, rautaa tai terästä 2,2 2,4 2,3
25112300 Muut rakenteet ja rakenteiden osat, levyt, tangot, profiilit ja niiden kaltaiset tavarat, rautaa, te 61,8 12,4 12,5 67 64,6
C2512 Metalliovien ja -ikkunoiden valmistus 8,9 1,7 3,2 10,4 10
25121000 Ovet, ikkunat, oven- ja ikkunankarmit sekä kynnykset, metallia 8,9 1,7 3,2 10,4 10
C252 Metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus 10,4 5,8 7,9 7,7
C2521 Keskuslämmityspatterien ja kuumavesivaraajien valmistus 3,8 4,2 1,6 1,5
25211100 Keskuslämmityspatterit, ei kuitenkaan sähköllä kuumennettavat, rautaa tai terästä 2,5 4,2 0,1 0,1
25211200 Keskuslämmityskattilat kuuman veden tai matalapaineisen höyryn tuottamiseen 1,3 1,5 1,4
C2529 Muiden metallisäiliöiden ja -altaiden yms. valmistus 6,6 1,6 6,4 6,1
25291100 Säiliöt, altaat, sammiot ja niiden kaltaiset tuotteet (ei kuitenkaan tiivistettyjä tai nesteytettyjä 4,1 1,6 3,5 3,4
25291200 Metallisäiliöt tiivistettyjä tai nesteytettyjä kaasuja varten 2,6 2,8 2,7
C253 Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet) 6,4 11,3
C2530 Höyrykattiloiden valmistus (pl. keskuslämmityslaitteet) 6,4 11,3
25301300 Höyrykattiloiden osat 6,4 11,3
C254 Aseiden ja ammusten valmistus 4 2,8 2,7 2,6
C2540 Aseiden ja ammusten valmistus 4 2,8 2,7 2,6
25401200 Revolverit, pistoolit, muut kuin sotilaskäyttöön tarkoitetut tuliaseet ja niiden kaltaiset tavarat 1,6 2,8
25401300 Pommit, ohjukset ja niiden kaltaiset sotatarvikkeet; patruunat, muut ammukset ja projektiilit sekä n 2,4 2,7 2,6
C26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 148 228 237,9 144,6 139,6
C262 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus 5,7 9 99,1 52,1 50,3
C2620 Tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden valmistus 5,7 9 99,1 52,1 50,3
26201100 Kannettavat automaattiset tietojenkäsittelylaitteet, jotka painavat enintään 10 kg, kuten sylimikrot 33,2 17,2 16,6
26201300 Digitaaliset automaattiset tietojenkäsittelylaitteet, jotka sisältävät samassa ulkokuoressa vähintää 0,2 0,2 0,2
26201400 Digitaaliset automaattiset tietojenkäsittelylaitteet, järjestelminä esitettävät 5,5 2,8 2,7
26201500 Muut digitaaliset automaattiset tietojenkäsittelylaitteet, myös samassa ulkokuoressa yhden tai kaksi 0 0 13,2 6,8 6,6
26201600 Syöttöyksiköt tai tulostusyksiköt, myös muistiyksikön samassa ulkokuoressa sisältävät 5,1 9 8,2 4,3 4,1
26201700 Monitorit ja projektorit, jollaisia käytetään pääasiassa automaattisissa tietojenkäsittelyjärjestelm 4,5 2,3 2,2
26201800 Yksiköt, jotka suorittavat kaksi tai useampia seuraavista toiminnoista: tulostus, skannaus, kopioint 3,8 2 1,9
26202100 Muistiyksiköt 12 6,2 6
26203000 Automaattisten tietojenkäsittelylaitteiden muut yksiköt 0,2 6,7 3,6 3,5
26204000 Tietokoneiden osat ja tarvikkeet 0,2 12,2 6,5 6,3
C263 Viestintälaitteiden valmistus 79,9 132,2 73,5 43,9 42,3
C2630 Viestintälaitteiden valmistus 79,9 132,2 73,5 43,9 42,3
26301100 Lähettimet, joissa on vastaanotin 0,9 1,2 10 5,4 5,3
26302200 Puhelimet solukkoverkkoja ja muita langattomia verkkoja varten 0,1 0,1 16,6 8,6 8,3
26302300 Muut puhelimet ja äänen, kuvan tai muiden tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen tarkoitetut l 39,3 69 30,4 16,1 15,6
26303000 Sähköllä toimivien puhelin- tai lennätinlaitteiden osat 0 0 16,5 8,6 8,3
26304000 Kaikenlaiset antennit ja antenniheijastimet sekä niiden osat; radio- ja televisiolähetinlaitteiden j 39,6 61,9 5,1 5
26305000 Murto- tai palohälyttimet sekä niiden kaltaiset laitteet 0 0 0 0
C265 Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus; kellot 42,5 55,5 52,2 39,5 38,1
C2651 Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistus 42,3 55,2 48,3 37,4 36,1
26511100 Kompassit; muut navigointikojeet ja -laitteet 6,7 10,5 0,8 0,8
26511200 Etäisyysmittarit, teodoliitit ja takymetrit (takometrit); muut geodeettiset, hydrografiset, oseanogr 3,1 1,6 1,5
26512000 Tutkalaitteet ja radionavigointilaitteet 4,5 2,3 2,3
26514400 Kojeet ja laitteet tietoliikennettä varten 3,5 4,8 3,7 2,8 2,7
26514500 Kojeet ja laitteet sähkösuureiden mittausta ja tarkkailua varten, muualle luokittelemattomat 0,8 1,5 1,7 1,6
26515100 Hydrometrit, lämpömittarit, pyrometrit, ilmapuntarit, hygrometrit ja psykrometrit 0 0
26515200 Kojeet nesteiden tai kaasujen virtauksen, pinnan korkeuden, paineen tai muiden vaihtelevien ominaisu 4,8 5,3 4,3 4,2 4,1
26515300 Kojeet ja laitteet fysikaalista tai kemiallista analyysiä varten, muualle luokittelemattomat 7,5 10,1 5,7 5 4,8
26516200 Koneet ja laitteet aineiden mekaanisten ominaisuuksien testausta varten 0,9 0,9 0,5 0,5
26516300 Kaasun, nesteen tai sähkön kulutus- tai tuotantomittarit 0 0
26516400 Kierroslaskurit ja tuotannonlaskurit, taksamittarit; nopeusmittarit ja takometrit; stroboskoopit 0,3 1,8 1,2 1,2
26516600 Mittaus- tai tarkkailukojeet, -laitteet ja -koneet, muualle luokittelemattomat 7,1 7,8 6,8 6,6 6,3
26517000 Termostaatit, manostaatit ja muut automaattiset säätö- tai valvontakojeet ja laitteet 4,3 4,7 5,2 4,5 4,4
26518200 Luokkiin 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 ja 26.51.5 kuuluvien tavaroiden osat ja tarvikkeet; m 3,2 5,7
26518500 Luokkiin 26.51.65, 26.51.66 ja 26.51.70 kuuluvien kojeiden ja laitteiden osat ja tarvikkeet 3,1 5,5 11,9 6,2 6
C2652 Kellojen valmistus 0,2 0,4 3,9 2 2
26521100 Rannekellot ja taskukellot, joiden kuori on jalometallia tai jalometallilla pleteroitua metallia 0,8 0,4 0,4
26521200 Muut rannekellot, taskukellot ja muut kellot, myös ajanottokellot 0,2 0,4 2,4 1,3 1,2
26522700 Muut kellonosat 0,7 0,4 0,4
C266 Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus 19,8 31,2 13,1 9,2 8,9
C2660 Säteilylaitteiden sekä elektronisten lääkintä- ja terapialaitteiden valmistus 19,8 31,2 13,1 9,2 8,9
26601100 Röntgensäteiden tai alfa-, beeta- tai gammasäteilyn käyttöön perustuvat laitteet 19,8 31,2 6,1 5,6 5,4
26601200 Lääketieteessä käytettävät sähködiagnoosilaitteet 4,7 2,4 2,3
26601400 Tahdistimet; kuulolaitteet 2,3 1,2 1,1
C28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 447,4 544,6 381,3 352,6 340,2
C281 Yleiskäyttöön tarkoitettujen voimakoneiden valmistus 87,8 119,3 120,4 85,2 82,3
C2811 Moottorien ja turbiinien valmistus (pl. lentokoneiden ja ajoneuvojen moottorit) 20,2 35,7 24,5 12,8 12,3
28111100 Perämoottorit alusten kuljettamiseen 3,6 1,9 1,9
28111200 Kipinäsytytteiset moottorit alusten kuljettamiseen; muut moottorit 1,3 2,4
28111300 Muut puristussytytteiset mäntämoottorit 7,5 13,3 7,4 3,9 3,8
28114100 Kipinäsytytteisissä mäntämoottoreissa, ei kuitenkaan ilma-alusten moottoreissa, käytettäväksi sovelt 1,1 2 2,1 1,1 1,1
28114200 Muiden moottoreiden osat, muualle luokittelemattomat 10,2 18 11,3 5,9 5,7
C2812 Hydraulisten voimalaitteiden valmistus 7,4 10,7 18,7 11,2 10,8
28121100 Lineaarisesti toimivat hydrauliset ja pneumaattiset moottorit (sylinterit) 4,5 5,6 1,5 2,2 2,2
28121200 Pyörivät hydrauliset ja pneumaattiset moottorit 2,9 5,1 5,6 2,9 2,8
28121300 Hydrauliset pumput 3,2 1,7 1,6
28121400 Hydrauliset ja pneumaattiset venttiilit 0 0 8,5 4,4 4,2
C2813 Pumppujen ja kompressoreiden valmistus 12,8 17,7 26,4 16,7 16,2
28131100 Pumput polttoaineita, voiteluaineita, jäähdytysaineita tai betonia varten 1,6 1,7 4 2,8 2,7
28131300 Muut pyörivät syrjäytyspumput nesteille 1,1 0,6 0,5
28131400 Muut keskipakopumput nesteille; muut pumput 7 9,2 5,4 4,8 4,6
28132300 Kompressorit jäähdytyslaitteisiin 2,2 1,2 1,1
28132500 Turbokompressorit 5,4 2,8 2,7
28132700 Pyörivät kompressorit, yksiakseliset tai moniakseliset 0,7 1,2 0 0
28133100 Pumppujen osat; neste-elevaattoreiden osat 2,2 3,7 4,5 2,5 2,4
28133200 Ilma- tai tyhjiöpumppujen osat, ilma- tai kaasukompressorien osat, tuulettimien ja kupujen osat 1,3 1,9 3,8 2,1 2,1
C2814 Muiden hanojen ja venttiilien valmistus 21,9 25,8 21,4 19,2 18,6
28141100 Paineenalennus-, säätö-, takaisku- ja varoventtiilit 2,2 1,1 1,1
28141200 Hanat ja venttiilit keittiö- ja kylpyhuonekalusteita, vesisäiliöitä ja niiden kaltaisia tavaroita va 6,1 4,4 3,6 5,9 5,7
28141300 Prosessinsäätöventtiilit, luistiventtiilit, palloventtiilit ja muut venttiilit 15,8 21,4 11,1 9,9 9,6
28142000 Hanojen ja venttiilien sekä niiden kaltaisten tavaroiden osat 4,5 2,4 2,3
C2815 Laakereiden, hammaspyörien, vaihteisto- ja ohjauselementtien valmistus 25,6 29,3 29,5 25,3 24,4
28151000 Kuulalaakerit ja rullalaakerit 8,2 4,3 4,1
28152100 Nivelpulttiketjut, rautaa tai terästä 1,2 1,3 1,3
28152200 Voimansiirtoakselit (myös nokka-akselit ja kampiakselit) ja kammet 8,5 4,4 4,3
28152300 Laakeripesät ja liukulaakerit 2,3 1,2 1,2
28152400 Vaihteet ja vaihteistot; kuula- tai rullaruuvit; vaihdelaatikot ja muut vaihteistot 19,1 25,1 4,8 7,9 7,6
28152600 Kytkimet ja akselikytkimet, myös nivelkytkimet 1,8 0,9 0,9
28153900 Laakereiden ja ohjauselementtien osat, muualle luokittelemattomat 5,3 4,2 3,8 5,2 5
C282 Muiden yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus 141,4 150,8 130,2 129,7 125,1
C2821 Teollisuusuunien, lämmitysjärjestelmien ja tulipesäpolttimien valmistus 3 4,9 0,3 0,3
28211100 Tulipesänpolttimet; mekaaniset polttoaineen syöttölaitteet ja arinat; mekaaniset tuhkanpoistolaittee 3 4,9 0,3 0,3
C2822 Nosto- ja siirtolaitteiden valmistus 81,5 89,4 33,8 51,9 50,1
28221400 Nostopuomit; nostokurjet; liikkuvat portaalinosturit, haaratrukit ja nosturitrukit 18,1 19,8 7,7 7,4
28221500 Haarukkatrukit, muut trukit; traktorit, jollaisia käytetään rautatieasemilla 5,5 9,7 4,4 2,3 2,2
28221600 Hissit ja kippikauhavintturit, liukuportaat ja liukukäytävät 21 1 22,6 21,8
28221700 Pneumaattiset tai muut jatkuvatoimiset elevaattorit ja kuljettimet tavaroita tai aineita varten 2,6 2,6 2,2 2,4 2,3
28221800 Muut nosto-, käsittely-, lastaus- tai purkauskoneet 19,6 30,3 4 4,8 4,6
28221900 Nosto- ja käsittelylaitteiden osat 14,7 26 23,2 12 11,6
C2823 Konttorikoneiden ja -laitteiden valmistus (pl. tietokoneet ja niiden oheislaitteet) 0 20 10,4 10
28231300 Kirjanpitokoneet, rekisteröivät kassakoneet, postituskoneet, matka- tai pääsylippukoneet sekä niiden 0 0 0
28232400 Kirjoituskoneiden ja laskukoneiden osat ja tarvikkeet 6,3 3,2 3,1
28232600 Valokopiolaitteiden osat ja tarvikkeet 13,8 7,1 6,9
C2824 Voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus 10,9 5,7 5,5
28241100 Sähkömekaaniset käsityövälineet, joissa on sisäänrakennettu sähkömoottori 7,4 3,8 3,7
28241200 Muut siirrettävät voimakäyttöiset käsityökalut 3,6 1,9 1,8
C2825 Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitettujen jäähdytys- ja tuuletuslaitteiden valmistus 29,7 22,4 32,4 35,6 34,4
28251100 Lämmönvaihtimet ja ilman tai muun kaasun nesteytyslaitteet 6,4 4,3 4,5 6,8 6,5
28251200 Ilmastointilaitteet 7 2,4 7,4 10 9,7
28251300 Jäähdytys- ja jäädytyslaitteet ja lämpöpumput, muut kuin kotitaloustyyppiset laitteet 8,2 4,9 6,9 9,6 9,2
28251400 Kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet, muualle luokittelemattomat 2,7 2,7 2,8 2,7 2,6
28252000 Tuulettimet, muut kuin pöytä-, lattia-, seinä-, ikkuna- tai kattotuulettimet 4,3 2,2 2,2
28253000 Jäähdytys- ja jäädytyslaitteiden ja lämpöpumppujen osat 5,4 8,1 6,5 4,2 4,1
C2829 Muualla luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus 27,2 34,1 33 25,8 24,9
28291200 Nesteiden suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet 5,8 9,8 3,3 2 1,9
28291300 Öljynsuodattimet, bensiininsuodattimet ja imuilman suodattimet, polttomoottoreita varten 4,4 3,8 3,9 4,5 4,4
28292100 Koneet ja laitteet pullojen tai muiden astioiden puhdistamista, täyttämistä, pakkaamista tai käärimi 3,4 6 4 2,1 2
28292200 Palosammuttimet, ruiskupistoolit, höyryn- tai hiekanpuhalluskoneet sekä niiden kaltaiset mekaaniset 4,5 3,5 6,8 6,5
28292300 Tiivisteet, jotka on valmistettu metallilevystä; mekaaniset tiivisteet 2,3 3,4 2,7 1,9 1,8
28293900 Muut punnituslaitteet 0,5 0,6 0,5
28296000 Muualle luokittelemattomat koneet aineiden käsittelyä varten lämpötilan muutoksen käsittävällä menet 3,1 1,6 1,5
28298200 Sentrifugien osat; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneiden ja -laitteiden osat 6,3 11,1 6,1 3,2 3,1
28298300 Kalanteri- ja muiden valssauskoneiden osat; ruiskutuskoneiden osat; punnituslaitteiden punnukset 4,5 2,4 2,3
28298400 Koneiden ja laitteiden osat, joissa ei ole sähkökytkinosia, muualle luokittelemattomat 1,9 1 0,9
C283 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 36,8 43,4 30,5 29,4 28,4
C2830 Maa- ja metsätalouskoneiden valmistus 36,8 43,4 30,5 29,4 28,4
28302200 Traktorit, joiden moottorin teho on suurempi kuin 37 kW mutta enintään 59 kW 0 0
28302300 Traktorit, joiden moottorin teho on suurempi kuin 59 kW 18,1 27,1 11,4 8,9 8,6
28303200 Äkeet, myös juuriäkeet, kultivaattorit, rikkaruohoharat ja konekuokat 0 2,1 1,1 1,1
28303300 Kylvökoneet, istutuskoneet ja siirtoistutuskoneet 0,8 0,9 0,8
28304000 Ruohonleikkuukoneet 4,1 2,1 2,1
28305300 Olki- tai rehupaalaimet, myös kokoojapaalaimet 1 0,5 0,5
28305900 Sadonkorjuukoneet ja -laitteet, puimakoneet ja -laitteet, muualle luokittelemattomat 0,2 0,9 0,6 0,6
28307000 Maataloudessa käytettävät itselastaavat tai itsepurkavat perävaunut ja puoliperävaunut 0,2 0,3 0,2
28308600 Maanviljelys-, puutarhanhoito-, metsänhoito-, siipikarjanhoito- tai mehiläistenhoitokoneet ja -laitt 11,5 14,3 3,9 5,8 5,6
28309100 Sadonkorjuu ja puimakoneiden ja laitteiden osat, muualle luokittelemattomat 1,2 0,9 1,8 1,8
28309200 Maankäsittelykoneiden osat 3,8 4,2 4
28309300 Muiden maatalouskoneiden osat 1,1 2 6,2 3,2 3,1
C284 Metallin työstökoneiden ja konetyökalujen valmistus 13,9 16,2 15 13,1 12,7
C2841 Metallin työstökoneiden valmistus 6,9 9 8,3 6,3 6,1
28411200 Työstökeskukset, työstöyksiköt (yksiasemaiset) ja transfer-koneet, metallin työstöön 1,2 0,6 0,6
28412100 Lastuavat sorvit metallin työstöön 3,6 1,9 1,8
28413100 Koneet metallin taivuttamiseen, särmäämiseen ja oikaisemiseen 1,4 0,7 0,7
28413200 Koneet metallin leikkaamiseen, meistämiseen ja loveamiseen 4,3 7,6
28413300 Takoma- ja meistämiskoneet; hydrauliset puristimet ja puristimet metallin työstämiseen, muualle luok 1,8 2 1,9
28414000 Osat ja tarvikkeet metallintyöstökoneita varten 0,8 1,4 2 1,1 1
C2849 Muiden konetyökalujen valmistus 7,1 7,2 6,7 6,8 6,6
28491200 Koneet puun, korkin, luun, kovakumin, kovamuovin tai niiden kaltaisten kovien aineiden työstöön; kon 6,5 6,2 6,7 6,8 6,6
28492400 Osat ja tarvikkeet puun, korkin, kiven, kovakumin ja niiden kaltaisten kovien aineiden työstökoneita 0,6 1 0 0
C289 Muiden erikoiskoneiden valmistus 167,4 214,9 85,2 95,1 91,8
C2892 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistus 62,2 84,4 42,8 38,2 36,9
28921200 Hiilen-, kallion- tai tunnelinlouhintakoneet ja -laitteet; muut porauskoneet ja -laitteet, myös syvä 13,1 22,9 0,2 0,2
28922100 Itseliikkuvat puskutraktorit (bulldozerit ja angledozerit) 2,3 1,2 1,2
28922500 Itseliikkuvat etukuormaajat 9 12,3 4,6 4,6 4,5
28922600 Itseliikkuvat kaivinkoneet ja kauhakuormaajat, joiden ylärakenne kääntyy 360°, ei kuitenkaan etukuor 10 5,2 5
28922700 Muut itseliikkuvat kaivinkoneet ja kauhakuormaajat; muut itseliikkuvat kaivoskoneet 2,3 4,1
28922900 Dumpperit, muut kuin teillä käytettävät 0,9 1,6
28923000 Muut kaivinkoneet ja -laitteet 6,7 11,1 2,3 1,6 1,6
28924000 Koneet ja laitteet maalajien, kivien, malmien tai muun kivennäisaineen lajittelua, jauhamista, sekoi 12,5 2 12,6 12,2
28926100 Poraus- ja kaivukoneiden ja -laitteiden osat; nostokurkien osat 17,7 30,5 23,7 12,8 12,3
C2893 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden valmistus 4,7 2,6 5,9 6,6 6,3
28931200 Meijerikoneet ja -laitteet 1,5 2,6
28931500 Leivinuunit, muut kuin sähköllä toimivat; muut kuin kotitalouksissa käytettävät keitto- ja kuumennus 0 2 1 1
28931600 Kuivauskoneet ja -laitteet maataloustuotteita varten 3,2 3,5 3,4
28931700 Koneet ja laitteet ruokien ja juomien, myös rasvojen ja öljyjen, teollista valmistusta varten, muual 4 2,1 2
C2894 Tekstiili-, vaate- ja nahkateollisuuden koneiden valmistus 2,2 1,2 1,1
28942100 Koneet ja laitteet tekstiililankojen ja -kankaiden pesemistä, muuta puhdistamista, vääntämistä, sili 2,2 1,2 1,1
C2895 Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden valmistus 55,4 48 8,1 35,5 34,2
28951100 Paperin, kartongin tai pahvin tuotannossa käytettävät koneet, ei kuitenkaan niiden osat 21,7 27,6 6,8 6,6
28951200 Paperin, kartongin tai pahvin tuotannossa käytettävien koneiden osat 33,7 20,4 8,1 28,7 27,7
C2896 Muovi- ja kumiteollisuuden koneiden valmistus 3,4 1,7 1,7
28961000 Koneet ja laitteet muovin ja kumin työstöä varten tai kumi- tai muovitavaroiden valmistusta varten, 3,4 1,7 1,7
C2899 Muualla luokittelematon erikoiskoneiden valmistus 45,1 79,9 22,8 11,9 11,5
28993100 Puun, selluloosan, paperin tai pahvin kuivaimet; muualla kuin kotitalouksissa käytettävät kuivaimet, 1,3 2,3 0 0
28993900 Ilma-alusten lähetyslaitteet; lentotukialusten kannella käytettävät jarrutuslaitteet ja vastaavat la 37,9 67,1 15,3 8 7,8
28994000 Paino- ja kirjansitomakoneiden osat 0,9 0,5 0,5
28995200 Muiden erikoiskoneiden osat 5,9 10,5 6,6 3,4 3,3
C29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 66,8 88,3 276,7 162,6 191,9
C291 Moottoriajoneuvojen valmistus 36,7 57,4 204 110,8 141,9
C2910 Moottoriajoneuvojen valmistus 36,7 57,4 204 110,8 141,9
29101200 Ajoneuvojen kipinäsytytteiset iskumäntämoottorit, iskutilavuus suurempi kuin 1 000 cm³ 3,8 2 1,9
29101300 Ajoneuvojen puristussytytteiset mäntämoottorit 2,8 3 4,7 4,5
29102100 Ajoneuvot, joissa on kipinäsytytteinen moottori, iskutilavuus enintään 1 500 cm³, uudet 28,5 14,8 19,8
29102200 Ajoneuvot, joissa on kipinäsytytteinen moottori, iskutilavuus suurempi kuin 1 500 cm³, uudet 47,2 24,6 34,4
29102300 Ajoneuvot, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (diesel- tai puolidieselmoottori), uudet 5,9 10,5 81,6 42,4 57
29102400 Muut moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen 9,6 17
29103000 Moottoriajoneuvot vähintään 10 henkilön kuljettamiseen 2,1 1,1 1
29104100 Tavarankuljetukseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, joissa on puristussytytteinen mäntämoottori (dies 12,1 21,5 25 13 15,5
29104400 Maantiekuljetuksiin tarkoitetut puoliperävaunujen vetotraktorit 0,7 8,9 5,3 5,2
29105100 Nosturiautot 1,3 2,3 0 0
29105200 Ajoneuvot lumessa liikkumista varten, golfvaunut ja niiden kaltaiset ajoneuvot, moottorilla varustet 2,9 4,2 2,8 2,1 2
29105900 Erikoismoottoriajoneuvot, muualle luokittelemattomat 1,4 1,9 1,2 0,9 0,6
C292 Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 13,5 11,7 10,8 13,2 12,8
C2920 Moottoriajoneuvojen korien valmistus; perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 13,5 11,7 10,8 13,2 12,8
29201000 Moottoriajoneuvojen korit 4,6 1,7 0,2 4,1 4
29202100 Kontit, jotka on erityisesti suunniteltu yhtä tai useampaa kuljetusmuotoa varten 0,3 0,4 0,4
29202200 Matkailuperävaunut ja -puoliperävaunut asumista tai retkeilyä varten 1,9 1 1
29202300 Muut perävaunut ja puoliperävaunut 6,3 8,3 3,9 3,8 3,7
29203000 Perävaunujen, puoliperävaunujen ja muiden kuljetusvälineiden osat, ilman mekaanista kuljetuskoneisto 2,2 1,7 4,8 3,9 3,8
29204000 Moottoriajoneuvojen kunnostukseen, kokoamiseen, varustamiseen ja korirakenteeseen liittyvät palvelut 0 0 0
C293 Osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin 16,5 19,2 61,9 38,5 37,2
C2931 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistus moottoriajoneuvoihin 0,6 11,8 6,8 6,6
29311000 Sytytyskaapelisarjat ja muut kaapelisarjat, jollaisia käytetään ajoneuvoissa, ilma-aluksissa tai alu 0,4 5,6 3,4 3,3
29312100 Sytytystulpat; sytytysmagneetot; laturimagneetot; vauhtipyörämagneetot; virranjakajat; sytytyskelat 1,2 0,6 0,6
29312200 Käynnistinmoottorit, myös jos ne toimivat generaattorina; muut generaattorit ja muut laitteet 5 2,6 2,5
29313000 Muiden sähköllä toimivien moottoriajoneuvoissa ja moottoripyörissä käytettävien laitteiden osat 0,2 0,2 0,2
C2932 Muiden osien ja tarvikkeiden valmistus moottoriajoneuvoihin 15,9 19,2 50,1 31,7 30,6
29321000 Moottoriajoneuvojen istuimet 0,5 0,7 1,5 0,9 0,8
29322000 Turvavyöt, turvatyynyt sekä korien osat ja tarvikkeet 0 0 8,1 4,2 4,1
29323000 Moottoriajoneuvojen osat ja tarvikkeet, muualle luokittelemattomat 15,5 18,5 40,5 26,6 25,7
C30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 60,7 83,5 55,3 43,6 42,1
C301 Laivojen ja veneiden rakentaminen 55,5 77,5 4,4 15,3 14,7
C3011 Laivojen ja kelluvien rakenteiden rakentaminen 43,9 64,4 0,9 8,9 8,6
30112100 Risteilyalukset, kiertoajelualukset ja niiden kaltaiset alukset henkilökuljetukseen; kaikenlaiset la 35,1 62,2
30113300 Ruoppausalukset; majakkalaivat, uivat nosturit; muut alukset 1,2 2,1 0,9 0,5 0,5
30119200 Laivojen ja uivien lauttojen ja rakenteiden varustamiseen liittyvät palvelut 7,6 8,4 8,1
C3012 Huvi- ja urheiluveneiden rakentaminen 11,5 13,1 3,5 6,4 6,1
30121100 Purjeveneet (ei kuitenkaan ilmatäytteiset), huvi tai urheilukäyttöön tarkoitetut, apumoottorilla ta 2,2 3,8 1,6 0,9 0,9
30121900 Muut huvi- tai urheilukäyttöön tarkoitetut alukset; soutuveneet ja kanootit 9,3 9,3 1,9 5,4 5,3
C302 Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus 13,4 6,9 6,7
C3020 Raideliikenteen kulkuneuvojen valmistus 13,4 6,9 6,7
30204000 Rautatien tai raitiotien veturien tai muun liikkuvan kaluston osat; varusteet ja kiinteät laitteet s 13,4 6,9 6,7
C303 Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus 5,2 6 37,5 21,4 20,7
C3030 Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden valmistus 5,2 6 37,5 21,4 20,7
30301500 Ilma-alusten kipinäsytytteisten moottoreiden osat 3,4 6 0,4 0,2 0,2
30301600 Suihkuturbiinimoottoreiden ja potkuriturbiinimoottoreiden osat 6,6 3,4 3,3
30305000 Ilma-alusten ja avaruusalusten muut osat 30,5 15,8 15,2
30309900 Ilma- ja avaruusalusten ja niihin liittyvien koneiden ja laitteiden valmistukseen sisältyvät alihank 1,8 2 1,9
C32 Muu valmistus 14,8 19,4 31,8 20,7 20
C325 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus 14,8 19,4 31,8 20,7 20
C3250 Lääkintä- ja hammaslääkintäinstrumenttien ja -tarvikkeiden valmistus 14,8 19,4 31,8 20,7 20
32501100 Kojeet ja laitteet, joita käytetään hammaslääketieteessä 2,5 2,3 1,3 2 1,9
32501200 Sterilointilaitteet lääkinnälliseen, kirurgiseen tai laboratoriokäyttöön 0,2 0,3
32501300 Injektioruiskut, neulat, katetrit, kanyylit ja niiden kaltaiset tavarat; oftalmologiset ja muut koje 8,1 14,3 10,8 5,6 5,4
32502100 Terapeuttiset kojeet ja laitteet; hengityslaitteet 2,3 1,2 1,2
32502200 Nivelproteesit; ortopediset välineet; tekohampaat; hammasproteesit; proteesit, muualle luokittelemat 0,1 8 4,3 4,1
32502300 Kuulolaitteet; tahdistimet; niiden osat; proteesien ja ortopedisten välineiden osat ja tarvikkeet 1,8 0,9 0,9
32503000 Lääkintähuonekalut, kirurgiset huonekalut, hammas- tai eläinlääkintähuonekalut; parturintuolit ja ni 3,9 2,5 2,8 2,7
32504100 Piilolinssit; silmälasilinssit mitä tahansa ainetta 4,7 2,5 2,4
32504300 Silmälasien ja niiden kaltaisten esineiden kehykset 3 1,6 1,5
C33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 158,2 174,7 168,5
C331 Metallituotteiden, teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto 113,5 125,4 121
C3311 Metallituotteiden korjaus ja huolto 4,7 5,2 5
33111200 Metallisäiliöiden, -altaiden ja -astioiden korjaus- ja huoltopalvelut 4,7 5,2 5
C3312 Teollisuuden koneiden ja laitteiden korjaus ja huolto 86,9 95,9 92,6
33121100 Moottoreiden ja turbiinien korjaus- ja huoltopalvelut, ei kuitenkaan lentokoneiden ja ajoneuvojen mo 9 9,9 9,5
33121200 Hydraulisten ja pneumaattisten laitteiden, muiden pumppujen, kompressoreiden sekä hanojen ja venttii 2,9 3,2 3,1
33121500 Nosto- ja käsittelylaitteiden korjaus- ja huoltopalvelut 0 0 0
33121900 Muiden muualle luokittelemattomien yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden korjaus- ja huoltopalvelut 7,7 8,5 8,2
33122400 Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden ja -laitteiden korjaus ja huoltopalvelut 4,8 5,3 5,1
33122500 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden korjaus- ja huoltopalvelut 5,2 5,8 5,6
33122700 Paperin, kartongin tai pahvin tuotannossa käytettävien koneiden korjaus- ja huoltopalvelut 22,3 24,6 23,8
33122900 Muiden erikoiskoneiden korjaus- ja huoltopalvelut 35 38,6 37,3
C3313 Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto 5,4 5,9 5,7
33131100 Mittaus-, testaus- ja navigointitarkoituksiin käytettävien kojeiden ja laitteiden korjaus- ja huolto 5,4 5,9 5,7
C3314 Sähkölaitteiden korjaus ja huolto 2,9 3,2 3,1
33141100 Sähkömoottorien, generaattorien, muuntajien, sähkön jakelu- ja valvontalait. korjaus- ja huoltopalv. 2,9 3,2 3,1
C3315 Laivojen ja veneiden korjaus ja huolto 5 5,5 5,3
33151000 Laivojen ja veneiden korjaus- ja huoltopalvelut 5 5,5 5,3
C3316 Ilma- ja avaruusalusten korjaus ja huolto 8,6 9,5 9,2
33161000 Ilma- ja avaruusalusten korjaus- ja huoltopalvelut 8,6 9,5 9,2
C332 Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus 44,6 49,3 47,6
C3320 Teollisuuden koneiden ja laitteiden ym. asennus 44,6 49,3 47,6
33201100 Höyrykattiloiden, ei kuitenkaan keskuslämmityksiä varten tarkoitettujen lämminvesikattiloiden, asenn 18,4 20,3 19,6
33202900 Muiden muualle luokittelemattomien yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden asennuspalvelut 5,4 6 5,8
33203500 Elintarvike-, juoma- ja tupakkateollisuuden koneiden ja laitteiden asennuspalvelut 0,7 0,7 0,7
33203600 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuuden koneiden ja laitteiden asennuspalvelut 0,1 0,1 0,1
33203700 Paperin, kartongin tai pahvin tuotannossa käytettävien koneiden ja laitteiden asennuspalvelut 3,4 3,7 3,6
33203900 Muiden erikoiskoneiden asennuspalvelut 5,1 5,6 5,4
33205000 Sähkölaitteiden asennuspalvelut 6,2 6,8 6,6
33206000 Teollisuuden prosessinsäätölaitteiden asennuspalvelut 5,5 6 5,8
Korostetut luokat ovat ne NACE Rev. 2 -toimialaluokituksen luokat, jotka kuuluvat
MIG-käyttötarkoitusluokitukseen. Muut toimialaluokituksen tasot tarkentavat
käyttötarkoitusluokituksen ja toimialaluokituksen välistä vastaavuutta.

 


Päivitetty 25.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/thi_2013-11-22_tau_002.html