Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Producentprisindexen förnyas

roducentprisindexen förnyas och basåren ändras till år 2015. Samtidigt uppdateras statistikens viktstrukturer att motsvara produktions-, import- och exportvärdena för år 2015. Även produkt- och företagsurvalen uppdateras. I fortsättningen används som klassificering i offentliggörandena CPA-produktklassificeringen, istället för den näringsgrensindelning som tidigare använts. Indextal med det nya basåret finns tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas 26.2.2018. Uppgifter med basåren 1949=100 och 2010=100 kommer att beräknas och publiceras även i fortsättningen.

 


Senast uppdaterad 2.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/thi_2018-02-02_uut_001_sv.html