Beskrivning

År 2008 övergick Institutet för hälsa och välfärd i statistikföringen av hälso- och sjukvårdsutgifter och deras finansiering till statistikföring enligt OECD:s system för hälsoräkenskaper (SHA, System of Health Accounts), i vilket uppgifterna samlas in efter funktion, producent och finansiär. De uppgifter som ligger till grund för statistiken tas från nationella register, statistik, bokslut och andra motsvarande källor. Från och med statistikår 1995 följer uppgifterna systemet för hälsoräkenskaper.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 9.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thkura/meta_sv.html