Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Fossiiliset hiilidioksidipäästöt (CO2) 2008-2010, tonnia 1)

Toimiala (TOL2008) 2008 2009 2010
TOIMIALAT YHTEENSÄ 52 791 703 50 690 878 58 524 988
Maatalous, kalatalous ja riistatalous 2 348 209 2 247 526 2 298 410
Metsätalous ja puunkorjuu 600 047 541 021 571 060
Kaivostoiminta ja louhinta 159 891 157 057 281 054
Teollisuus 14 586 094 12 061 129 13 547 952
     Elintarviketeollisuus 179 570 264 260 257 539
     Metsäteollisuus 3 903 863 3 202 637 3 680 888
     Öljynjalostus ja kemianteollisuus 4 480 368 4 417 271 4 396 041
     Metalliteollisuus 3 946 801 2 784 896 3 571 013
     Muu teollisuus 2 075 493 1 392 065 1 642 471
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 20 933 772 21 932 310 27 327 537
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja
muu ympäristön puhtaanapito
299 663 341 494 339 809
Rakentaminen 1 571 295 1 544 947 1 812 216
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien korjaus
91 932 80 135 168 090
Kuljetus ja varastointi 10 635 276 10 241 868 10 327 346
     Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 4 222 459 4 025 957 4 080 191
     Vesiliikenne 2 600 756 2 713 946 3 056 361
     Ilmaliikenne 3 555 842 3 294 482 3 029 457
     Liikennettä palveleva toiminta ja posti 256 220 207 483 161 336
Kiinteistöalan toiminta 245 717 226 468 276 560
Majoitus-, viestintä ja rahoitustoiminta, hallinto, koulutus,
sosiaali- ja muut palvelut
1 319 807 1 316 923 1 574 954
KOTITALOUDET YHTEENSÄ 7 828 106 7 369 113 7 587 446
     Liikenne 5 711 939 5 243 795 5 220 836
     Lämmitys 1 998 017 2 022 301 2 257 511
     Muut 118 149 103 017 109 099
ILMAPÄÄSTÖT YHTEENSÄ 60 619 809 58 059 991 66 112 434
(-) päästöt suomalaisten liikenteestä ulkomailla 5 958 811 5 801 235 5 871 422
(+) päästöt ulkomaalaisten liikenteestä Suomessa 312 782 298 227 302 244
(+/-) muut yhdistävät erät 3 128 817 2 635 141 3 145 308
Ilmastosopimuksen mukaan vuonna 2012 raportoidut
päästöt
58 102 598 55 192 124 63 688 564
1) Sisältää päästöt turpeen poltosta.

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 16.1.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2010, Liitetaulukko 1. Fossiiliset hiilidioksidipäästöt (CO2) 2008-2010, tonnia 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tau_001_fi.html