Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Dityppioksidipäästöt (N2O) 2008-2010, tonnia

Toimiala (TOL2008) 2008 2009 2010
TOIMIALAT YHTEENSÄ 20 721 17 460 16 223
Maatalous, kalatalous ja riistatalous 12 968 12 446 12 910
Metsätalous ja puunkorjuu 16 14 15
Kaivostoiminta ja louhinta 5 4 4
Teollisuus 5 734 3 102 1 131
     Elintarviketeollisuus 9 11 11
     Metsäteollisuus 347 292 327
     Öljynjalostus ja kemianteollisuus 5 316 2 752 738
     Metalliteollisuus 34 27 33
     Muu teollisuus 28 20 22
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 905 845 1 075
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja
muu ympäristön puhtaanapito
555 514 530
Rakentaminen 49 52 63
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien korjaus
4 3 7
Kuljetus ja varastointi 425 418 414
     Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 195 197 195
     Vesiliikenne 78 82 93
     Ilmaliikenne 144 133 123
     Liikennettä palveleva toiminta ja posti 7 6 4
Kiinteistöalan toiminta 8 8 9
Majoitus-, viestintä ja rahoitustoiminta, hallinto, koulutus,
sosiaali- ja muut palvelut
52 55 64
KOTITALOUDET YHTEENSÄ 388 372 383
     Liikenne 230 207 200
     Lämmitys 157 163 181
     Muut 1 1 1
ILMAPÄÄSTÖT YHTEENSÄ 21 109 17 832 16 606
(-) päästöt suomalaisten liikenteestä ulkomailla 222 216 216
(+) päästöt ulkomaalaisten liikenteestä Suomessa 51 52 51
(+/-) muut yhdistävät erät 793 736 798
Ilmastosopimuksen mukaan vuonna 2012 raportoidut
päästöt
21 731 18 403 17 239

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 16.1.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2010, Liitetaulukko 3. Dityppioksidipäästöt (N2O) 2008-2010, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tau_003_fi.html