Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Dikväveoxidutsläpp (N2O) 2008-2010, ton

Näringsgren (TOL2008) 2008 2009 2010
NÄRINGSGRENAR TOTALT 20 721 17 460 16 223
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 12 968 12 446 12 910
Skogsbruk 16 14 15
Utvinning av mineral 5 4 4
Tillverkning 5 734 3 102 1 131
     Livsmedelsindustrin 9 11 11
     Skogsindustri 347 292 327
     Petroleumraffinering och kemisk industri 5 316 2 752 738
     Metallindustri 34 27 33
     Övrig industri 28 20 22
Försörjning av el, gas, värme och kyla 905 845 1 075
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering
och sanering
555 514 530
Byggverksamhet 49 52 63
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 4 3 7
Transport och magasinering 425 418 414
     Landtransport; transport i rörsystem 195 197 195
     Sjötransport 78 82 93
     Lufttransport 144 133 123
     Stödtjänster till transport och postverksamhet 7 6 4
Fastighetsverksamhet 8 8 9
Hotell-, kommunikations- och finansverksamhet,
förvaltning, utbildning, sociala och övriga tjänster
52 55 64
HUSHÅLLER TOTALT 388 372 383
      Transport 230 207 200
      Värmning 157 163 181
      Övrig 1 1 1
LUFTUTSLÄPP TOTALT 21 109 17 832 16 606
(-) Utsläpp från finländarnas transporter utomlands 222 216 216
(+) Utsläpp från utlänningarnas transporter i Finland 51 52 51
(+/-) övriga avstämningsposter 793 736 798
Utsläpp rapporterade enligt klimatkonventionen år 2012 21 731 18 403 17 239

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 16.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2010, Tabellbilaga 3. Dikväveoxidutsläpp (N2O) 2008-2010, ton . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tau_003_sv.html