Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Metaanipäästöt (CH4) 2008-2010, tonnia

Toimiala (TOL2008) 2008 2009 2010
TOIMIALAT YHTEENSÄ 195 535 191 447 192 445
Maatalous, kalatalous ja riistatalous 89 829 90 061 91 213
Metsätalous ja puunkorjuu 138 139 150
Kaivostoiminta ja louhinta 6 6 6
Teollisuus 1 082 994 1 020
     Elintarviketeollisuus 5 8 9
     Metsäteollisuus 428 351 400
     Öljynjalostus ja kemianteollisuus 592 588 553
     Metalliteollisuus 31 25 30
     Muu teollisuus 26 22 29
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 993 921 1 104
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja
muu ympäristön puhtaanapito
100 750 96 785 96 620
Rakentaminen 93 91 99
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien korjaus
31 27 40
Kuljetus ja varastointi 2 326 2 178 1 913
     Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 1 962 1 823 1 545
     Vesiliikenne 181 190 218
     Ilmaliikenne 94 88 82
     Liikennettä palveleva toiminta ja posti 88 77 69
Kiinteistöalan toiminta 84 76 89
Majoitus-, viestintä ja rahoitustoiminta, hallinto, koulutus,
sosiaali- ja muut palvelut
203 168 191
KOTITALOUDET YHTEENSÄ 11 581 12 047 13 145
     Liikenne 1 022 998 946
     Lämmitys 10 426 10 924 12 069
     Muut 133 125 130
ILMAPÄÄSTÖT YHTEENSÄ 207 116 203 493 205 590
(-) päästöt suomalaisten liikenteestä ulkomailla 259 260 276
(+) päästöt ulkomaalaisten liikenteestä Suomessa 67 62 53
(+/-) muut yhdistävät erät 636 614 687
Ilmastosopimuksen mukaan vuonna 2012 raportoidut
päästöt
207 560 203 910 206 054

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 16.1.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2010, Liitetaulukko 4. Metaanipäästöt (CH4) 2008-2010, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tau_004_fi.html