Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Hiilimonoksidipäästöt 2008-2010 (CO), tonnia

Toimiala (TOL2008) 2008 2009 2010
TOIMIALAT YHTEENSÄ 177 918 159 101 171 927
Maatalous, kalatalous ja riistatalous 16 050 16 535 17 858
Metsätalous ja puunkorjuu 13 845 13 676 14 309
Kaivostoiminta ja louhinta 377 352 355
Teollisuus 32 276 25 511 30 493
     Elintarviketeollisuus 167 138 183
     Metsäteollisuus 23 640 18 080 22 025
     Öljynjalostus ja kemianteollisuus 1 491 1 464 1 418
     Metalliteollisuus 6 566 5 514 6 507
     Muu teollisuus 412 314 360
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 16 696 15 976 19 271
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja
muu ympäristön puhtaanapito
2 024 2 020 1 588
Rakentaminen 8 914 8 649 9 091
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien korjaus
2 167 1 698 2 039
Kuljetus ja varastointi 39 240 36 950 35 863
     Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 11 456 11 319 10 792
     Vesiliikenne 3 815 3 885 4 184
     Ilmaliikenne 10 552 9 820 9 446
     Liikennettä palveleva toiminta ja posti 13 418 11 927 11 441
Kiinteistöalan toiminta 16 823 15 780 16 075
Majoitus-, viestintä ja rahoitustoiminta, hallinto, koulutus,
sosiaali- ja muut palvelut
29 506 21 954 24 985
KOTITALOUDET YHTEENSÄ 297 095 301 604 306 103
     Liikenne 160 852 161 581 153 941
     Lämmitys 108 662 114 070 126 173
     Muut 27 581 25 952 25 989
ILMAPÄÄSTÖT YHTEENSÄ 475 012 460 705 478 030
(-) päästöt suomalaisten liikenteestä ulkomailla 14 805 14 325 14 121
(+) päästöt ulkomaalaisten liikenteestä Suomessa 13 405 13 245 12 628
(+/-) muut yhdistävät erät -3 070 -1 614 -2 614
Ilmastosopimuksen mukaan vuonna 2012 raportoidut
päästöt
470 543 458 011 473 922

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 16.1.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2010, Liitetaulukko 7. Hiilimonoksidipäästöt 2008-2010 (CO), tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tau_007_fi.html