Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Ilmapäästöt 2010, tonnia

Toimiala (TOL2008) Fossiilinen
hiilidioksidi
(CO2)
Bioperäinen
hiilidioksidi
(CO2-bio)
Dityppi-
oksidi
(N2O)
Metaani
(CH4)
Rikki-
dioksidi
(SO2)
Typpi-
dioksidi
(NO2)
Hiili-
monoksidi
(CO)
TOIMIALAT YHTEENSÄ 58 524 988 28 183 607 16 223 192 445 82 905 206 100 171 927
Maatalous, kalatalous ja riistatalous 2 298 410 672 191 12 910 91 213 1 370 14 240 17 858
Metsätalous ja puunkorjuu 571 060 4 497 15 150 4 2 652 14 309
Kaivostoiminta ja louhinta 281 054 10 4 6 153 1 014 355
Teollisuus 13 547 952 18 431 278 1 131 1 020 26 559 33 247 30 493
     Elintarviketeollisuus 257 539 26 977 11 9 826 562 183
     Metsäteollisuus 3 680 888 18 267 106 327 400 5 887 19 692 22 025
     Öljynjalostus ja kemianteollisuus 4 396 041 106 264 738 553 11 044 5 756 1 418
     Metalliteollisuus 3 571 013 1 549 33 30 7 476 3 844 6 507
     Muu teollisuus 1 642 471 29 382 22 29 1 326 3 392 360
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 27 327 537 8 889 751 1 075 1 104 31 255 44 239 19 271
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja
muu ympäristön puhtaanapito
339 809 43 185 530 96 620 84 1 285 1 588
Rakentaminen 1 812 216 .. 63 99 149 12 541 9 091
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja
moottoripyörien korjaus
168 090 24 315 7 40 136 629 2 039
Kuljetus ja varastointi 10 327 346 26 361 414 1 913 22 617 89 614 35 863
     Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 4 080 191 13 847 195 1 545 103 16 183 10 792
     Vesiliikenne 3 056 361 .. 93 218 21 702 63 945 4 184
     Ilmaliikenne 3 029 457 .. 123 82 742 8 961 9 446
     Liikennettä palveleva toiminta ja posti 161 336 12 514 4 69 70 525 11 441
Kiinteistöalan toiminta 276 560 32 310 9 89 181 1 084 16 075
Majoitus-, viestintä ja rahoitustoiminta, hallinto, koulutus,
sosiaali- ja muut palvelut
1 574 954 59 708 64 191 398 5 555 24 985
KOTITALOUDET YHTEENSÄ 7 587 446 6 539 310 383 13 145 3 300 25 791 306 103
     Liikenne 5 220 836 7 437 200 946 28 17 213 153 941
     Lämmitys 2 257 511 6 531 873 181 12 069 3 271 8 461 126 173
     Muut 109 099 .. 1 130 1 118 25 989
ILMAPÄÄSTÖT YHTEENSÄ 66 112 434 34 722 917 16 606 205 590 86 205 231 892 478 030
(-) päästöt suomalaisten liikenteestä ulkomailla 5 871 422 .. 216 276 21 349 65 735 14 121
(+) päästöt ulkomaalaisten liikenteestä Suomessa 302 244 .. 51 53 7 2 648 12 628
(+/-) muut yhdistävät erät 3 145 308 591 981 798 687 2 220 -2 210 -2 614
Ilmastosopimuksen mukaan vuonna 2012 raportoidut
päästöt
63 688 564 35 314 897 17 239 206 054 67 083 166 595 473 922

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 16.1.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2010, Liitetaulukko 8. Ilmapäästöt 2010, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tau_008_fi.html