Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.1.2013

Yksityisautoilun hiilidioksidipäästöt suuremmat kuin ammattimaisen maaliikenteen

Yksityisautoilun hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2010 runsaat 5 miljoonaa tonnia. Päästömäärä on suurempi kuin ammattimaisen maaliikenteen, jonka hiilidioksidipäästöt olivat hieman yli 4 miljoonaa tonnia. Ammattimaisesta vesiliikenteestä aiheutui lisäksi 3 miljoonan ja ilmaliikenteestä niin ikään 3 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöt.

Kaikkiaan kotitalouksien välittömästi tuottamat fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästöt olivat 7,6 miljoonaa tonnia ja biopolttoaineiden 6,5 miljoonaa tonnia. Autoilun lisäksi kotitalouksien hiilidioksidipäästöt syntyvät lämmityksessä. Kotitalouksien ostosähkön ja -lämmön päästöt lasketaan energiantuotannon toimialalle.

Hiilidioksidipäästöt toimialaryhmittäin 2010

Hiilidioksidipäästöt toimialaryhmittäin 2010

Suomalaisten kotimaassa tai ulkomailla tuottamat hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista olivat kaikkiaan 66 miljoonaa tonnia vuonna 2010. Teollisuuden vastaavat päästöt olivat lähes 13,5 miljoonaa tonnia ja energiatuotannon 27 miljoonaa tonnia. Energiatuotannon päästöt aiheutuvat tuotantoon ja kulutukseen toimitetun sähkön, lämmön ja jäähdytyksen tuotannosta. Lisäksi biopolttoaineiden käytöstä syntyi liki 35 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä.

Ilmapäästöt toimialaryhmittäin 2010, tonnia

Toimiala (TOL2008) Fossiilinen
hiilidioksidi
(CO2)
Bioperäinen
hiilidioksidi
(CO2-bio)
Dityppi-
oksidi
(N2O)
Metaani
(CH4)
Rikki-
dioksidi
(SO2)
Typpi-
dioksidi
(NO2)
Hiili-
monoksidi
(CO)
Maatalous, kalatalous ja riistatalous 2 298 410 672 191 12 910 91 213 1 370 14 240 17 858
Teollisuus 13 547 952 18 431 278 1 131 1 020 26 559 33 247 30 493
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 27 327 537 8 889 751 1 075 1 104 31 255 44 239 19 271
Kauppa, kuljetus ja muut palvelut 12 346 949 142 694 495 2 233 23 332 96 882 78 962
Muut toimialat 3 004 138 47 692 613 96 875 389 17 492 25 343
Kotitaloudet 7 587 446 6 539 310 383 13 145 3 300 25 791 306 103
Yhteensä 66 112 434 34 722 917 16 606 205 590 86 205 231 892 478 030

Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen uudesta tilastosta Ilmapäästöt toimialoittain, jonka tuloksia julkaistaan nyt ensimmäistä kertaa. Tilasto on osa ympäristötilinpitoa, jonka pääperiaatteena on valottaa ympäristön ja talouden vuorovaikutusta sellaisin tavoin, jotka edesauttavat päätöksenteossa ja tutkimuksessa. Ilmapäästöt toimialoittain -tilastossa päästöt esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tiedot ilmapäästöistä voidaan yhdistää suoraan erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin kuten kokonaistuotantoon ja arvonlisäykseen.

Kasvihuonekaasuinventaariosta ja kasvihuonekaasujen raportoinnista poiketen tilasto ilmapäästöistä toimialoittain sisältää myös suomalaisten päästöt maa-, vesi- ja ilmaliikenteestä ulkomailla. Toimialoittaisista ilmapäästöistä puolestaan vähennetään ulkomaalaisten Suomen alueella tuottamat liikenteen päästöt. Liikenteen määrittely vastaa kansantalouden tilinpidon menettelytapaa, jossa kotitalouksien liikenne on yksityistä kulutusta.

Tilastossa käytettävä toimialaluokitus ja -jako poikkeavat kasvihuonekaasujen raportoinnissa käytettävästä sektorijaosta. Ilmapäästöt toimialoittain -tilastossa ei myöskään oteta huomioon metsän tai muun kasvillisuuden sitomaa hiilidioksidin määrää.

Euroopan Unionin asetus ympäristötilinpidosta velvoittaa jäsenmaita tilastoimaan ja raportoimaan toimialoittaiset ilmapäästöt vuosittain, ensimmäisen kerran syyskuussa 2013 vuosien 2008 - 2011 tiedot.


Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (297,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.1.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2010/tilma_2010_2013-01-16_tie_001_fi.html