Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt (CO2-bio) toimialoittain 2008–2011, tonnia

  2008 2009 2010 2011
A Maa-, metsä- ja kalatalous 590 054 657 484 750 833 637 620
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 589 138 653 750 745 242 629 885
A 02 Metsätalous 916 3 734 5 591 7 735
B Kaivostoiminta ja louhinta   . 10 791
C Tehdasteollisuus 19 423 899 15 538 601 18 405 572 18 444 912
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 33 052 17 563 26 977 27 617
C 16, 17 Metsäteollisuus 19 278 062 15 392 904 18 243 178 18 269 894
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 87 498 103 162 106 378 129 691
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 199 1 205 1 549 983
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 25 088 23 766 27 490 16 727
D Energiahuolto 6 459 460 5 986 887 8 021 480 8 629 440
E Vesi- ja jätehuolto 15 151 23 871 47 192 68 984
F Rakentaminen 3 133 21 491 34 142 54 516
G Kauppa 15 690 16 641 41 178 25 908
H Kuljetus ja varastointi 206 602 338 757 335 980 330 022
H 49 Maaliikenne 45 823 135 273 127 830 193 261
H 50 Vesiliikenne 114 032 156 662 178 056 93 893
H 51 Ilmaliikenne 6 666 9 957 9 071 11 106
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 40 082 36 866 21 023 31 762
L Kiinteistöalan toiminta 35 258 31 175 53 412 158 242
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 106 490 118 266 135 351 113 710
Kotitaloudet 5 634 008 5 976 746 6 582 525 5 744 531
PÄÄSTÖT TOIMIALOITTAIN YHTEENSÄ 32 489 746 28 709 918 34 407 676 34 208 675

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2011, Liitetaulukko 3. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt (CO2-bio) toimialoittain 2008–2011, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tilma/2011/tilma_2011_2013-09-26_tau_003_fi.html