Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Muut haihtuvat orgaaniset yhdisteet kuin metaani (NMVOC-yhdisteet) toimialoittain 2008–2011, tonnia

  2008 2009 2010 2011
A Maa-, metsä- ja kalatalous 3 897 3 930 4 234 4 207
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 2 952 2 994 3 273 3 071
A 02 Metsätalous 945 936 961 1 137
B Kaivostoiminta ja louhinta 133 103 98 95
C Tehdasteollisuus 26 001 22 426 23 963 24 132
D Energiahuolto 796 779 979 884
E Vesi- ja jätehuolto 802 759 712 681
F Rakentaminen 1 883 1 610 1 800 1 849
G Kauppa 3 986 3 825 3 686 3 559
H Kuljetus ja varastointi 13 298 11 490 11 367 11 399
H 49 Maaliikenne 5 083 4 670 4 251 3 866
H 50 Vesiliikenne 1 685 1 464 1 755 1 734
H 51 Ilmaliikenne 1 069 854 851 984
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 5 461 4 502 4 510 4 814
L Kiinteistöalan toiminta 1 379 1 090 1 092 1 274
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 2 987 2 508 2 838 2 800
Kotitaloudet 65 823 64 977 66 806 57 415
PÄÄSTÖT TOIMIALOITTAIN YHTEENSÄ 120 985 113 497 117 578 108 296

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2011, Liitetaulukko 7. Muut haihtuvat orgaaniset yhdisteet kuin metaani (NMVOC-yhdisteet) toimialoittain 2008–2011, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2011/tilma_2011_2013-09-26_tau_007_fi.html