Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 10. Hiilimonoksidipäästöt (CO) toimialoittain 2008–2011, tonnia

  2008 2009 2010 2011
A Maa-, metsä- ja kalatalous 19 723 20 717 23 083 22 449
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 15 511 16 106 17 853 15 418
A 02 Metsätalous 4 211 4 611 5 230 7 031
B Kaivostoiminta ja louhinta 412 387 385 395
C Tehdasteollisuus 32 302 25 644 30 473 53 611
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 177 138 183 185
C 16, 17 Metsäteollisuus 23 591 18 197 22 012 21 728
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 1 552 1 475 1 425 24 606
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 6 570 5 522 6 513 6 743
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 411 312 341 350
D Energiahuolto 12 481 11 857 15 182 14 007
E Vesi- ja jätehuolto 2 334 2 356 1 888 1 933
F Rakentaminen 8 353 7 109 7 887 8 515
G Kauppa 2 393 1 920 2 419 2 178
H Kuljetus ja varastointi 46 044 42 559 42 299 43 376
H 49 Maaliikenne 14 072 14 526 13 983 12 822
H 50 Vesiliikenne 6 077 6 026 7 036 5 830
H 51 Ilmaliikenne 11 106 8 762 8 792 9 981
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 14 789 13 245 12 489 14 744
L Kiinteistöalan toiminta 18 551 17 462 17 699 20 160
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 31 158 23 618 26 835 26 167
Kotitaloudet 303 265 309 158 311 963 261 843
PÄÄSTÖT TOIMIALOITTAIN YHTEENSÄ 477 014 462 786 480 111 454 635

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2011, Liitetaulukko 10. Hiilimonoksidipäästöt (CO) toimialoittain 2008–2011, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tilma/2011/tilma_2011_2013-09-26_tau_010_fi.html