Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 11. Hiukkaspäästöt (PM 10) toimialoittain 2008–2011, tonnia

  2008 2009 2010 2011
A Maa-, metsä- ja kalatalous 3 018 2 901 2 868 2 948
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 2 982 2 871 2 838 2 918
A 02 Metsätalous 36 31 30 30
B Kaivostoiminta ja louhinta 4 394 7 717 6 895 5 955
C Tehdasteollisuus 4 824 3 048 5 057 5 925
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 1 101 1 000 1 085 1 177
C 16, 17 Metsäteollisuus 2 251 1 480 2 260 2 083
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 311 231 392 1 266
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 982 233 1 185 1 166
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 179 105 135 234
D Energiahuolto 1 984 1 685 1 947 1 698
E Vesi- ja jätehuolto 136 169 144 136
F Rakentaminen 1 727 1 477 2 557 2 475
G Kauppa 71 66 140 114
H Kuljetus ja varastointi 6 200 5 241 4 899 5 103
H 49 Maaliikenne 4 080 3 473 2 898 2 807
H 50 Vesiliikenne 1 400 1 187 1 422 1 395
H 51 Ilmaliikenne 424 343 355 437
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 296 238 225 464
L Kiinteistöalan toiminta 159 144 180 368
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 1 051 1 144 1 408 1 326
Kotitaloudet 25 052 26 865 30 176 25 960
PÄÄSTÖT TOIMIALOITTAIN YHTEENSÄ 48 615 50 457 56 270 52 006

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2011, Liitetaulukko 11. Hiukkaspäästöt (PM 10) toimialoittain 2008–2011, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tilma/2011/tilma_2011_2013-09-26_tau_011_fi.html