Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 12. Hiukkaspäästöt (PM 2,5) toimialoittain 2008–2011, tonnia

  2008 2009 2010 2011
A Maa-, metsä- ja kalatalous 1 078 1 027 988 1 019
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 1 056 1 008 970 1 000
A 02 Metsätalous 22 19 18 19
B Kaivostoiminta ja louhinta 3 064 5 408 4 815 4 145
C Tehdasteollisuus 3 256 2 276 3 377 4 026
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 1 056 978 1 045 1 106
C 16, 17 Metsäteollisuus 1 577 1 040 1 621 1 479
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 145 105 218 726
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 390 93 418 542
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 87 60 75 174
D Energiahuolto 679 599 690 553
E Vesi- ja jätehuolto 92 110 97 93
F Rakentaminen 937 794 1 102 1 144
G Kauppa 38 35 71 61
H Kuljetus ja varastointi 4 373 3 600 3 480 3 705
H 49 Maaliikenne 2 536 2 153 1 800 1 723
H 50 Vesiliikenne 1 251 996 1 213 1 280
H 51 Ilmaliikenne 373 282 299 372
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 213 170 168 330
L Kiinteistöalan toiminta 97 87 100 177
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 624 676 857 802
Kotitaloudet 21 868 23 556 26 544 22 831
PÄÄSTÖT TOIMIALOITTAIN YHTEENSÄ 36 106 38 168 42 121 38 555

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 09 1734 3406, Jukka Muukkonen 09 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2011, Liitetaulukko 12. Hiukkaspäästöt (PM 2,5) toimialoittain 2008–2011, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2011/tilma_2011_2013-09-26_tau_012_fi.html