Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Kasvihuonekaasupäästöt (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) toimialoittain hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv.) 2008- 2012, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012
A Maa-, metsä- ja kalatalous 7 849 992 7 613 049 7 901 216 7 737 401 7 695 961
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 7 462 952 7 258 670 7 527 341 7 347 585 7 303 443
A 02 Metsätalous 387 039 354 378 373 875 389 816 392 519
B Kaivostoiminta ja louhinta 79 828 87 348 190 480 228 299 200 477
C Tehdasteollisuus 19 180 154 15 092 108 16 439 541 16 157 657 14 406 900
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 231 721 311 438 323 220 322 959 283 192
C 16, 17 Metsäteollisuus 4 068 051 3 359 634 3 821 013 3 524 048 3 126 208
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 6 246 962 5 213 982 4 607 331 4 631 540 4 320 865
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 6 481 556 4 746 052 5 999 278 5 923 814 5 121 099
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 2 151 864 1 461 001 1 688 699 1 755 296 1 555 535
D Energiahuolto 21 088 506 22 241 288 27 718 369 21 520 610 17 759 792
E Vesi- ja jätehuolto 2 576 453 2 529 769 2 527 337 2 418 017 2 439 871
F Rakentaminen 1 727 310 1 594 453 1 938 222 1 920 639 1 899 833
G Kauppa 539 843 483 540 718 775 601 085 551 589
H Kuljetus ja varastointi 11 442 297 9 789 994 10 558 022 11 628 874 10 151 351
H 49 Maaliikenne 4 614 228 4 415 808 4 521 648 4 559 351 4 446 729
H 50 Vesiliikenne 2 987 949 2 507 281 2 990 255 3 269 405 2 859 164
H 51 Ilmaliikenne 3 582 625 2 655 992 2 898 277 3 678 521 2 724 123
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 257 495 210 913 147 841 121 597 121 334
L Kiinteistöalan toiminta 978 526 968 833 1 181 598 981 762 966 505
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 1 498 376 1 494 282 1 777 665 1 715 407 1 753 746
Kotitaloudet 7 214 485 6 739 112 6 725 660 5 990 857 6 060 217
YHTEENSÄ 74 175 770 68 633 777 77 676 886 70 900 606 63 886 242

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 25.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2012, Liitetaulukko 1. Kasvihuonekaasupäästöt (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) toimialoittain hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv.) 2008- 2012, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2012/tilma_2012_2014-09-25_tau_001_fi.html