Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Dityppioksidipäästöt (N2O) toimialoittain 2008- 2012, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012
A Maa-, metsä- ja kalatalous 13 155 12 658 13 195 12 920 12 695
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 13 145 12 649 13 185 12 910 12 685
A 02 Metsätalous 10 9 10 10 10
B Kaivostoiminta ja louhinta 2 2 2 3 2
C Tehdasteollisuus 5 628 3 018 1 036 927 1 024
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 8 10 11 11 10
C 16, 17 Metsäteollisuus 343 289 322 310 324
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 5 215 2 672 648 551 644
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 34 27 32 32 27
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 28 20 22 22 20
D Energiahuolto 884 831 1 058 972 880
E Vesi- ja jätehuolto 555 514 530 533 526
F Rakentaminen 52 53 66 65 64
G Kauppa 4 3 8 6 6
H Kuljetus ja varastointi 436 393 413 465 424
H 49 Maaliikenne 201 208 207 221 230
H 50 Vesiliikenne 79 68 81 88 78
H 51 Ilmaliikenne 148 110 120 152 113
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 8 7 4 3 3
L Kiinteistöalan toiminta 66 68 83 76 75
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 57 60 71 69 71
Kotitaloudet 325 309 304 259 264
YHTEENSÄ 21 165 17 910 16 765 16 294 16 031

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 25.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2012, Liitetaulukko 4. Dityppioksidipäästöt (N2O) toimialoittain 2008- 2012, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2012/tilma_2012_2014-09-25_tau_004_fi.html