Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Metaanipäästöt (CH4) toimialoittain 2008- 2012, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012
A Maa-, metsä- ja kalatalous 85 795 86 404 88 057 86 920 86 123
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 85 699 86 305 87 949 86 790 85 989
A 02 Metsätalous 96 99 107 130 135
B Kaivostoiminta ja louhinta 2 2 2 2 2
C Tehdasteollisuus 1 506 1 349 1 410 1 454 1 427
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 5 7 8 8 7
C 16, 17 Metsäteollisuus 420 339 382 375 371
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 596 588 552 588 564
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 460 394 443 455 464
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 24 21 25 28 20
D Energiahuolto 923 855 1 023 911 852
E Vesi- ja jätehuolto 100 750 96 784 96 620 93 118 91 194
F Rakentaminen 111 98 112 115 116
G Kauppa 36 33 52 40 41
H Kuljetus ja varastointi 2 469 2 317 2 067 1 858 1 884
H 49 Maaliikenne 1 990 1 885 1 606 1 370 1 438
H 50 Vesiliikenne 280 268 309 322 301
H 51 Ilmaliikenne 100 78 80 99 76
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 98 86 71 67 69
L Kiinteistöalan toiminta 4 310 4 533 5 470 5 343 5 294
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 235 201 229 225 228
Kotitaloudet 7 334 7 641 7 876 6 189 7 080
YHTEENSÄ 203 470 200 217 202 918 196 177 194 242

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 25.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2012, Liitetaulukko 5. Metaanipäästöt (CH4) toimialoittain 2008- 2012, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2012/tilma_2012_2014-09-25_tau_005_fi.html