Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Metanutsläpp (CH4) efter näringsgren 2008- 2012, ton

  2008 2009 2010 2011 2012
A Transport och magasinering 85 795 86 404 88 057 86 920 86 123
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 85 699 86 305 87 949 86 790 85 989
A 02 Skogsbruk 96 99 107 130 135
B Utvinning av mineral 2 2 2 2 2
C Tillverkning 1 506 1 349 1 410 1 454 1 427
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 5 7 8 8 7
C 16, 17 Skogsindustri 420 339 382 375 371
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 596 588 552 588 564
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 460 394 443 455 464
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 24 21 25 28 20
D Energiförsörjning 923 855 1 023 911 852
E Vatten- och avfallshantering 100 750 96 784 96 620 93 118 91 194
F Byggverksamhet 111 98 112 115 116
G Handel 36 33 52 40 41
H Transport och magasinering 2 469 2 317 2 067 1 858 1 884
H 49 Landtransport 1 990 1 885 1 606 1 370 1 438
H 50 Sjötransport 280 268 309 322 301
H 51 Lufttransport 100 78 80 99 76
H 52, 53 stödtjänster till transport och postverksamhet 98 86 71 67 69
L Fastighetsverksamhet 4 310 4 533 5 470 5 343 5 294
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 235 201 229 225 228
Hushåller 7 334 7 641 7 876 6 189 7 080
TOTALT 203 470 200 217 202 918 196 177 194 242

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 25.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2012, Tabellbilaga 5. Metanutsläpp (CH4) efter näringsgren 2008- 2012, ton . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2012/tilma_2012_2014-09-25_tau_005_sv.html