Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Ammoniakkipäästöt (NH3) toimialoittain 2008- 2012, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012
A Maa-, metsä- ja kalatalous 34 044 33 151 34 041 33 692 33 371
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 34 035 33 144 34 033 33 683 33 364
A 02 Metsätalous 9 8 7 8 7
B Kaivostoiminta ja louhinta 0 0 0 0 0
C Tehdasteollisuus 897 964 752 670 685
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 0 0 0 0 0
C 16, 17 Metsäteollisuus 83 158 218 115 32
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 199 477 256 259 333
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 389 193 126 92 152
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 225 136 152 204 168
D Energiahuolto 1 9 2 2 5
E Vesi- ja jätehuolto 148 156 153 158 152
F Rakentaminen 95 109 127 115 99
G Kauppa 11 9 17 14 13
H Kuljetus ja varastointi 1 023 877 734 822 775
H 49 Maaliikenne 967 821 685 769 728
H 50 Vesiliikenne 6 7 8 9 8
H 51 Ilmaliikenne 31 36 33 37 34
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 19 14 8 6 6
L Kiinteistöalan toiminta 13 14 14 11 11
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 213 234 285 273 270
Kotitaloudet 1 216 1 347 1 449 1 335 1 355
YHTEENSÄ 37 660 36 870 37 574 37 091 36 735

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 25.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2012, Liitetaulukko 6. Ammoniakkipäästöt (NH3) toimialoittain 2008- 2012, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2012/tilma_2012_2014-09-25_tau_006_fi.html