Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Typpidioksidipäästöt (NO2) toimialoittain 2008- 2012, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012
A Maa-, metsä- ja kalatalous 12 811 11 948 11 798 11 238 11 136
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 10 771 10 231 10 095 9 562 9 550
A 02 Metsätalous 2 041 1 717 1 703 1 676 1 585
B Kaivostoiminta ja louhinta 338 251 277 296 274
C Tehdasteollisuus 36 895 29 864 32 440 32 709 30 348
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 406 500 444 482 395
C 16, 17 Metsäteollisuus 20 254 15 682 18 522 17 824 18 109
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 6 811 6 941 5 704 5 606 4 966
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 4 516 3 629 4 478 4 365 3 893
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 4 907 3 112 3 291 4 431 2 985
D Energiahuolto 36 608 35 615 43 345 35 842 32 076
E Vesi- ja jätehuolto 833 989 977 936 1 030
F Rakentaminen 13 548 11 336 12 753 12 450 12 055
G Kauppa 260 231 516 378 353
H Kuljetus ja varastointi 84 178 69 131 78 082 84 633 72 482
H 49 Maaliikenne 19 542 18 704 17 719 17 147 16 795
H 50 Vesiliikenne 53 530 42 092 51 540 56 478 47 475
H 51 Ilmaliikenne 10 489 7 844 8 490 10 736 7 949
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 617 491 332 273 263
L Kiinteistöalan toiminta 3 356 3 471 4 167 3 816 3 756
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 5 127 5 278 5 929 5 696 5 532
Kotitaloudet 25 777 23 459 22 596 20 071 19 195
YHTEENSÄ 219 732 191 573 212 880 208 067 188 237

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 25.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2012, Liitetaulukko 8. Typpidioksidipäästöt (NO2) toimialoittain 2008- 2012, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2012/tilma_2012_2014-09-25_tau_008_fi.html