Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Rikkidioksidipäästöt (SO2) toimialoittain 2008- 2013, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Maa-, metsä- ja kalatalous 1 296 1 293 1 335 1 130 1 006 997
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 1 294 1 291 1 333 1 128 1 004 996
A 02 Metsätalous 1 1 1 1 1 1
B Kaivostoiminta ja louhinta 202 118 172 176 190 142
C Tehdasteollisuus 33 558 25 987 27 115 27 064 22 443 20 005
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 547 943 838 903 651 712
C 16, 17 Metsäteollisuus 7 218 5 274 5 844 4 738 5 171 5 111
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 13 851 10 386 11 097 11 952 10 126 8 645
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 9 654 8 031 8 034 8 449 5 347 4 251
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 2 285 1 351 1 300 1 020 1 147 1 284
D Energiahuolto 25 733 25 040 31 096 25 806 21 927 21 194
E Vesi- ja jätehuolto 80 64 89 38 38 49
F Rakentaminen 126 129 148 98 116 124
G Kauppa 50 51 126 78 96 89
H Kuljetus ja varastointi 24 325 18 309 20 913 16 495 21 684 24 003
H 49 Maaliikenne 116 124 96 78 87 63
H 50 Vesiliikenne 23 197 17 423 20 041 15 515 20 829 23 075
H 51 Ilmaliikenne 877 643 710 857 719 821
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 133 116 65 43 47 43
L Kiinteistöalan toiminta 988 997 1 248 1 078 1 044 1 005
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 332 344 379 373 438 415
Kotitaloudet 1 294 1 335 1 388 996 1 160 1 036
YHTEENSÄ 87 989 73 672 84 013 73 337 70 146 69 065

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2013, Liitetaulukko 4. Rikkidioksidipäästöt (SO2) toimialoittain 2008- 2013, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2013/tilma_2013_2015-09-24_tau_004_fi.html