Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Hiilimonoksidipäästöt (CO) toimialoittain 2008- 2013, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Maa-, metsä- ja kalatalous 21 418 22 520 25 116 24 346 26 953 27 430
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 16 452 17 219 19 162 16 663 19 137 20 651
A 02 Metsätalous 4 966 5 300 5 953 7 683 7 815 6 779
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 600 1 322 1 582 1 760 1 852 1 841
C Tehdasteollisuus 33 903 26 819 31 786 31 755 25 729 26 932
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 249 189 244 249 237 226
C 16, 17 Metsäteollisuus 24 903 19 167 23 074 22 751 22 673 23 536
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 1 567 1 485 1 447 1 492 1 342 1 343
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 6 696 5 611 6 618 6 851 1 120 1 470
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 485 364 401 409 355 354
D Energiahuolto 12 792 12 262 15 095 13 809 13 673 13 311
E Vesi- ja jätehuolto 1 576 1 479 1 145 944 913 1 005
F Rakentaminen 9 387 7 865 8 674 8 980 8 837 8 731
G Kauppa 1 002 669 1 092 771 838 790
H Kuljetus ja varastointi 28 156 24 034 24 492 24 153 24 660 22 905
H 49 Maaliikenne 8 429 7 820 7 383 7 247 7 492 7 216
H 50 Vesiliikenne 7 875 7 337 8 652 7 519 9 108 9 493
H 51 Ilmaliikenne 9 880 7 621 7 671 8 785 7 417 5 596
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 1 971 1 254 784 601 642 599
L Kiinteistöalan toiminta 46 283 48 672 58 994 57 300 56 289 54 073
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 40 113 32 025 32 094 29 239 27 593 27 420
Kotitaloudet 227 641 221 187 213 474 184 165 187 522 175 512
YHTEENSÄ 423 876 398 858 413 549 377 227 374 863 359 956

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2013, Liitetaulukko 6. Hiilimonoksidipäästöt (CO) toimialoittain 2008- 2013, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2013/tilma_2013_2015-09-24_tau_006_fi.html