Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Hiukkaspäästöt (PM 10) toimialoittain 2008- 2013, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Maa-, metsä- ja kalatalous 3 163 3 068 2 991 3 061 3 145 3 475
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 3 045 2 958 2 876 2 937 3 023 3 353
A 02 Metsätalous 118 110 114 123 121 121
B Kaivostoiminta ja louhinta 4 386 7 708 6 724 6 299 3 953 5 377
C Tehdasteollisuus 4 589 3 194 3 821 4 073 3 867 3 525
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 119 45 100 192 130 96
C 16, 17 Metsäteollisuus 3 013 1 966 2 240 2 065 2 571 2 311
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 307 228 172 413 509 536
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 974 854 1 178 1 163 421 354
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 174 100 128 238 234 226
D Energiahuolto 1 976 1 678 1 941 1 698 1 439 1 366
E Vesi- ja jätehuolto 104 143 119 116 119 128
F Rakentaminen 1 924 1 625 1 862 1 745 1 646 1 135
G Kauppa 69 65 139 101 111 87
H Kuljetus ja varastointi 7 676 6 387 6 294 6 255 6 588 5 941
H 49 Maaliikenne 4 070 3 447 2 864 3 227 3 212 2 745
H 50 Vesiliikenne 2 285 1 858 2 256 1 741 2 391 2 634
H 51 Ilmaliikenne 415 338 349 399 322 264
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 905 743 824 886 662 297
L Kiinteistöalan toiminta 7 624 8 265 10 236 10 137 10 069 9 828
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 1 105 1 177 1 436 1 369 1 298 1 127
Kotitaloudet 16 346 17 778 19 046 15 669 17 581 15 731
YHTEENSÄ 48 966 51 093 54 612 50 529 49 820 47 725

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2013, Liitetaulukko 7. Hiukkaspäästöt (PM 10) toimialoittain 2008- 2013, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2013/tilma_2013_2015-09-24_tau_007_fi.html