Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Hiukkaspäästöt (PM 2,5) toimialoittain 2008- 2013, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013
A Maa-, metsä- ja kalatalous 1 212 1 183 1 102 1 107 1 086 1 184
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 1 114 1 091 1 005 991 982 1 080
A 02 Metsätalous 98 92 96 116 103 103
B Kaivostoiminta ja louhinta 3 057 5 399 4 694 4 383 2 752 3 160
C Tehdasteollisuus 2 890 1 898 2 214 2 479 2 767 2 446
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 75 24 61 121 88 58
C 16, 17 Metsäteollisuus 2 207 1 417 1 592 1 445 1 901 1 615
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 141 102 79 197 286 319
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 383 298 412 537 342 290
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 82 56 69 177 149 163
D Energiahuolto 677 598 690 555 514 500
E Vesi- ja jätehuolto 62 86 73 74 76 74
F Rakentaminen 1 120 931 1 009 1 008 908 922
G Kauppa 37 34 70 52 56 41
H Kuljetus ja varastointi 5 174 4 196 4 244 3 960 4 488 4 349
H 49 Maaliikenne 2 528 2 133 1 775 1 979 1 963 1 626
H 50 Vesiliikenne 2 127 1 661 2 044 1 537 2 181 2 470
H 51 Ilmaliikenne 364 277 293 335 254 205
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 153 123 131 108 88 46
L Kiinteistöalan toiminta 7 309 7 933 9 818 9 759 9 699 9 473
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 677 712 887 826 769 650
Kotitaloudet 14 069 15 269 16 360 13 212 15 011 13 423
YHTEENSÄ 36 290 38 245 41 166 37 419 38 130 36 226

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, Jukka Muukkonen 029 551 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2013, Liitetaulukko 8. Hiukkaspäästöt (PM 2,5) toimialoittain 2008- 2013, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2013/tilma_2013_2015-09-24_tau_008_fi.html