Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt (CO2-bio) toimialoittain 2008-2014, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Maa-, metsä- ja kalatalous 566 579 641 351 751 090 648 895 762 238 850 565 736 363
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 565 656 637 579 745 427 640 994 757 191 846 918 728 430
A 02 Metsätalous 922 3 771 5 663 7 900 5 047 3 646 7 933
B Kaivostoiminta ja louhinta 0 1) 2 246 4 246 5 896 5 066 5 562 3 734
C Tehdasteollisuus 19 581 780 15 794 599 18 596 537 18 543 449 18 914 680 19 790 211 19 955 532
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 34 426 25 518 26 281 27 023 29 437 24 211 29 361
C 16, 17 Metsäteollisuus 19 445 703 15 638 931 18 411 012 18 362 202 18 720 945 19 565 794 19 721 152
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 71 060 89 612 90 709 78 218 80 198 114 702 119 101
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 238 1 387 1 904 1 404 2 134 2 068 2 605
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 30 351 39 149 66 629 74 599 81 965 83 434 83 311
D Energiahuolto 7 713 305 7 331 762 9 273 248 9 874 755 10 432 573 10 697 215 10 853 544
E Vesi- ja jätehuolto 104 687 127 766 154 915 161 484 216 277 300 402 275 959
F Rakentaminen 3 138 20 810 31 718 43 464 31 173 37 738 100 698
G Kauppa 15 553 16 210 39 877 27 142 32 098 31 503 38 817
H Kuljetus ja varastointi 204 868 332 969 327 853 404 699 409 939 486 860 1 002 555
H 49 Maaliikenne 45 576 134 517 127 110 212 893 210 243 302 008 796 596
H 50 Vesiliikenne 112 926 152 498 171 082 164 851 170 314 156 243 164 380
H 51 Ilmaliikenne 6 649 9 839 8 886 12 139 13 648 13 806 23 812
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 39 715 36 113 20 774 14 815 15 733 14 801 17 766
L Kiinteistöalan toiminta 2 371 516 2 507 798 3 050 629 2 957 171 2 898 196 2 766 588 2 805 193
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 108 799 119 646 135 907 160 074 168 662 171 252 243 151
Kotitaloudet 3 566 778 3 824 233 3 988 033 3 120 392 3 629 853 3 191 263 3 349 826
YHTEENSÄ 34 237 008 30 719 395 36 354 059 35 947 426 37 500 760 38 329 163 39 365 375
1) Suure on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2014, Liitetaulukko 2. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt (CO2-bio) toimialoittain 2008-2014, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2014/tilma_2014_2016-09-22_tau_002_fi.html