Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Ammoniakkipäästöt (NH3) toimialoittain 2008-2014, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Maa-, metsä- ja kalatalous 34 026 33 133 33 402 33 668 33 347 33 798 33 578
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 34 020 33 128 33 397 33 663 33 343 33 794 33 574
A 02 Metsätalous 6 5 4 5 4 4 4
B Kaivostoiminta ja louhinta 0 1) 0 0 0 0 0 0
C Tehdasteollisuus 878 940 752 669 684 632 773
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 0 0 0 0 0 0 0
C 16, 17 Metsäteollisuus 82 157 218 114 31 53 22
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 198 475 255 258 332 320 415
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 389 193 126 92 152 83 125
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 207 113 152 204 167 175 209
D Energiahuolto 0 1 1 1 4 3 6
E Vesi- ja jätehuolto 494 498 496 503 510 508 504
F Rakentaminen 64 70 77 68 58 55 53
G Kauppa 7 5 10 8 7 7 7
H Kuljetus ja varastointi 685 561 443 479 450 425 407
H 49 Maaliikenne 649 524 413 448 421 397 380
H 50 Vesiliikenne 3 4 4 5 4 3 3
H 51 Ilmaliikenne 20 22 19 21 21 19 18
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 12 8 4 3 4 3 3
L Kiinteistöalan toiminta 365 388 492 468 520 495 388
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 142 149 172 159 137 135 129
Kotitaloudet 1 335 1 414 1 484 1 225 1 347 1 231 1 087
YHTEENSÄ 38 002 37 163 37 333 37 251 37 070 37 295 36 935
1) Suure on pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä.

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2014, Liitetaulukko 3. Ammoniakkipäästöt (NH3) toimialoittain 2008-2014, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2014/tilma_2014_2016-09-22_tau_003_fi.html