Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Rikkidioksidipäästöt (SO2) toimialoittain 2008-2014, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Maa-, metsä- ja kalatalous 1 296 1 293 1 335 1 130 1 006 997 781
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 1 294 1 291 1 333 1 128 1 004 996 780
A 02 Metsätalous 1 1 1 1 1 1 1
B Kaivostoiminta ja louhinta 202 118 172 176 189 142 129
C Tehdasteollisuus 33 592 26 017 27 125 27 074 21 776 19 996 19 423
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 547 948 838 903 651 712 777
C 16, 17 Metsäteollisuus 7 226 5 299 5 854 4 749 5 180 5 121 4 615
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 13 851 10 386 11 097 11 951 9 450 8 637 9 371
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 9 680 8 031 8 034 8 449 5 347 4 239 3 960
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 2 285 1 351 1 300 1 020 1 147 1 284 698
D Energiahuolto 26 015 25 479 31 497 26 218 22 242 21 517 18 333
E Vesi- ja jätehuolto 80 64 89 38 38 46 58
F Rakentaminen 126 130 148 98 115 124 123
G Kauppa 50 51 126 78 96 88 88
H Kuljetus ja varastointi 24 459 18 438 21 105 16 672 21 872 24 210 23 268
H 49 Maaliikenne 116 125 96 78 87 63 63
H 50 Vesiliikenne 23 303 17 532 20 210 15 666 20 994 23 257 22 323
H 51 Ilmaliikenne 905 664 732 884 742 847 839
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 133 116 65 43 47 42 42
L Kiinteistöalan toiminta 988 997 1 248 1 078 1 044 973 965
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 334 347 383 376 441 415 406
Kotitaloudet 1 294 1 335 1 388 996 1 160 1 003 994
YHTEENSÄ 88 441 74 274 84 620 73 938 69 985 69 514 64 573

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2014, Liitetaulukko 4. Rikkidioksidipäästöt (SO2) toimialoittain 2008-2014, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2014/tilma_2014_2016-09-22_tau_004_fi.html