Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Typpidioksidipäästöt (NO2) toimialoittain 2008-2014, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Maa-, metsä- ja kalatalous 12 459 11 727 11 439 10 733 10 634 10 429 9 567
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 10 596 10 186 9 988 9 394 9 422 9 305 8 602
A 02 Metsätalous 1 862 1 540 1 451 1 338 1 211 1 124 964
B Kaivostoiminta ja louhinta 2 933 2 516 2 574 2 541 2 421 2 213 2 075
C Tehdasteollisuus 38 690 31 290 33 934 33 049 31 696 32 397 31 646
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 535 607 561 595 503 486 543
C 16, 17 Metsäteollisuus 21 654 16 809 19 692 18 944 19 192 19 514 19 459
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 6 709 6 866 5 628 5 436 4 895 5 351 4 469
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 4 727 3 782 4 640 4 516 4 035 3 712 4 290
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 5 063 3 224 3 411 3 556 3 069 3 331 2 883
D Energiahuolto 37 565 36 832 44 422 36 879 33 216 32 903 30 225
E Vesi- ja jätehuolto 904 1 069 1 049 968 1 032 1 141 1 161
F Rakentaminen 11 407 10 464 11 311 10 445 9 567 8 833 8 240
G Kauppa 285 235 543 389 401 388 374
H Kuljetus ja varastointi 90 201 72 784 79 998 71 042 80 602 85 395 80 994
H 49 Maaliikenne 27 320 24 316 23 101 22 395 22 659 21 416 20 426
H 50 Vesiliikenne 51 388 39 870 47 854 37 987 48 907 53 889 50 623
H 51 Ilmaliikenne 10 577 7 922 8 527 10 229 8 596 9 692 9 575
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 914 676 514 429 437 397 367
L Kiinteistöalan toiminta 3 331 3 469 4 177 3 803 3 693 3 497 3 496
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 6 804 6 519 7 013 6 553 5 869 5 687 5 332
Kotitaloudet 31 589 26 922 24 732 20 796 19 876 17 527 16 147
YHTEENSÄ 236 174 203 831 221 198 197 202 199 013 200 417 189 260

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2014, Liitetaulukko 5. Typpidioksidipäästöt (NO2) toimialoittain 2008-2014, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2014/tilma_2014_2016-09-22_tau_005_fi.html