Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Hiilimonoksidipäästöt (CO) toimialoittain 2008-2014, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Maa-, metsä- ja kalatalous 21 418 22 520 25 116 24 346 26 951 27 428 24 174
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 16 452 17 219 19 162 16 663 19 136 20 649 17 497
A 02 Metsätalous 4 966 5 300 5 953 7 683 7 815 6 779 6 677
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 600 1 464 1 595 1 671 1 673 1 613 1 527
C Tehdasteollisuus 33 950 27 089 31 863 31 844 25 808 26 887 27 484
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 249 226 244 249 237 226 229
C 16, 17 Metsäteollisuus 24 951 19 401 23 151 22 840 22 752 23 492 23 907
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 1 567 1 485 1 447 1 492 1 342 1 343 1 307
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 6 696 5 611 6 618 6 851 1 120 1 470 1 705
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 485 364 401 409 355 354 334
D Energiahuolto 16 655 16 673 19 671 18 560 18 839 18 327 19 178
E Vesi- ja jätehuolto 1 576 1 479 1 145 945 933 1 034 902
F Rakentaminen 9 387 8 206 8 757 8 763 8 333 8 063 7 636
G Kauppa 1 006 678 1 114 785 855 807 794
H Kuljetus ja varastointi 28 647 24 416 24 987 24 638 25 167 25 684 25 225
H 49 Maaliikenne 8 436 7 838 7 395 7 257 7 502 7 225 7 096
H 50 Vesiliikenne 8 036 7 543 8 929 7 735 9 446 9 855 9 517
H 51 Ilmaliikenne 10 191 7 758 7 866 9 036 7 567 7 996 8 027
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 1 983 1 275 795 609 650 607 583
L Kiinteistöalan toiminta 46 294 48 689 59 023 57 314 56 301 53 786 54 395
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 40 138 32 069 32 162 29 299 28 029 27 904 26 696
Kotitaloudet 227 653 221 204 213 491 184 181 187 543 175 206 170 345
YHTEENSÄ 428 329 404 491 418 929 382 351 380 439 366 745 358 360

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2014, Liitetaulukko 6. Hiilimonoksidipäästöt (CO) toimialoittain 2008-2014, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2014/tilma_2014_2016-09-22_tau_006_fi.html