Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Hiukkaspäästöt (PM 10) toimialoittain 2008-2014, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Maa-, metsä- ja kalatalous 3 257 3 124 3 079 3 136 3 226 3 541 2 962
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 3 122 2 997 2 945 2 994 3 084 3 406 2 839
A 02 Metsätalous 135 126 133 142 141 135 122
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 451 2 420 2 147 2 040 1 309 3 015 2 960
C Tehdasteollisuus 4 618 2 588 3 846 4 080 3 889 3 542 3 732
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 121 46 102 192 132 97 109
C 16, 17 Metsäteollisuus 3 033 1 981 2 257 2 078 2 585 2 321 2 456
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 309 229 173 401 510 537 497
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 977 228 1 181 1 162 424 358 422
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 176 102 130 245 235 227 246
D Energiahuolto 1 976 1 678 1 940 1 698 1 439 1 366 1 107
E Vesi- ja jätehuolto 101 138 114 95 114 128 108
F Rakentaminen 2 045 1 743 1 967 1 829 1 720 1 192 1 114
G Kauppa 68 63 136 98 108 87 66
H Kuljetus ja varastointi 7 435 6 193 6 089 6 013 6 350 5 917 5 674
H 49 Maaliikenne 3 925 3 310 2 736 3 070 3 052 2 745 2 679
H 50 Vesiliikenne 2 266 1 840 2 228 1 721 2 355 2 594 2 381
H 51 Ilmaliikenne 337 297 297 332 279 277 271
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 907 744 827 888 663 299 341
L Kiinteistöalan toiminta 7 622 8 263 10 233 10 135 10 066 9 828 5 197
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 1 115 1 169 1 412 1 340 1 273 1 148 1 044
Kotitaloudet 16 223 17 611 18 835 15 453 17 356 15 777 10 699
YHTEENSÄ 45 916 44 993 49 803 45 921 46 854 45 546 34 669

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2014, Liitetaulukko 7. Hiukkaspäästöt (PM 10) toimialoittain 2008-2014, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2014/tilma_2014_2016-09-22_tau_007_fi.html