Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Hiukkaspäästöt (PM 2,5) toimialoittain 2008-2014, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A Maa-, metsä- ja kalatalous 1 300 1 233 1 184 1 221 1 161 1 246 1 320
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 1 185 1 125 1 070 1 083 1 039 1 129 1 216
A 02 Metsätalous 114 107 114 138 121 116 104
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 004 1 695 1 488 1 406 901 1 504 1 402
C Tehdasteollisuus 2 916 1 707 2 237 2 498 2 787 2 462 2 678
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 77 25 62 121 89 59 66
C 16, 17 Metsäteollisuus 2 225 1 431 1 607 1 462 1 915 1 624 1 762
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 143 103 81 201 287 319 301
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 386 89 415 538 344 294 358
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 83 57 71 174 151 164 189
D Energiahuolto 677 598 690 555 514 500 383
E Vesi- ja jätehuolto 60 82 69 56 72 74 69
F Rakentaminen 1 234 1 041 1 108 1 114 978 974 904
G Kauppa 35 32 67 49 53 41 40
H Kuljetus ja varastointi 4 952 4 019 4 055 3 740 4 271 4 325 4 179
H 49 Maaliikenne 2 402 2 014 1 662 1 841 1 823 1 626 1 580
H 50 Vesiliikenne 2 108 1 643 2 016 1 518 2 145 2 431 2 331
H 51 Ilmaliikenne 286 237 242 269 212 218 216
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 155 124 134 110 90 48 51
L Kiinteistöalan toiminta 7 308 7 931 9 815 9 757 9 697 9 473 5 001
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 689 706 867 808 749 669 645
Kotitaloudet 13 965 15 125 16 179 13 039 14 816 13 465 8 556
YHTEENSÄ 34 145 34 173 37 764 34 248 36 004 34 739 25 181

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.9.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2014, Liitetaulukko 8. Hiukkaspäästöt (PM 2,5) toimialoittain 2008-2014, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2014/tilma_2014_2016-09-22_tau_008_fi.html