Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.9.2016

Finländarnas växthusgasutsläpp minskade år 2014

Finländarnas växthusgasutsläpp i Finland och utomlands uppgick till närmare 63 miljoner ton år 2014. Utsläppen minskade med 6 procent jämfört med året innan. Inom energiförsörjningen ersattes användningen av fossila bränslen med förnybar energi samt med import av el, vilket gjorde att växthusgasutsläppen inom näringsgrenen sjönk med 14 procent. Också utsläppen av småpartiklar minskade med nästan en femtedel. Energiförsörjningen hade den största andelen växthusgasutsläpp, nästan 26,5 procent, tillverkningens andel var 23 procent, transportens och magasineringens andel 17 procent och jordbrukets andel 12 procent. Hushållens andel av växthusgasutsläppen var 9 procent.

Växthusgasutsläpp efter näringsgren 2013 och 2014, miljoner ton koldioxidekvivalenter

Växthusgasutsläpp efter näringsgren 2013 och 2014, miljoner ton koldioxidekvivalenter

Luftutsläpp efter näringsgrensgrupp 2014, ton

  Växthusgaser (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2-ekv. Biogen koldioxid (CO2-bio) Partiklar,
< 10 m
(PM 10)
Kolmonoxid (CO) Ammoniak (NH3)
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 7 544 004 728 430 2 839 17 497 33 574
Skogsbruk 321 616 7 933 122 6 677 4
Utvinning av mineral 422 865 3 734 2 960 1 527 0 1)
Livsmedelsindustri 372 637 29 361 109 229 0
Skogsindustri 3 174 648 19 721 152 2 456 23 907 22
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 4 443 770 119 101 497 1 307 415
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 4 996 454 2 605 422 1 705 125
Övrig industri 1 494 169 83 311 246 334 209
Energiförsörjning 16 577 721 10 853 544 1 107 19 178 6
Vatten- och avfallshantering 2 203 101 275 959 108 902 504
Byggverksamhet 1 315 506 100 698 1 114 7 636 53
Handel 894 702 38 817 66 794 7
Landtransport 4 206 674 796 596 2 679 7 096 380
Sjötransport 3 119 405 164 380 2 381 9 517 3
Lufttransport 3 296 573 23 812 271 8 027 18
Stödtjänster till transport och postverksamhet 99 515 17 766 341 583 3
Fastighetsverksamhet 813 162 2 805 193 5 197 54 395 388
Annan serviceverksamhet och förvaltning 1 700 124 243 151 1 044 26 696 129
Hushåller 5 799 851 3 349 826 10 699 170 345 1 087
TOTALT 62 796 503 39 365 375 34 669 358 360 36 935
1) Mindre än hälften av den använda enheten.

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Autio 029 551 3406, Juuso Peltola 029 551 2330, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (296,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.9.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2014/tilma_2014_2016-09-22_tie_001_sv.html