Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Kasvihuonekaasupäästöt (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) toimialoittain hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv.) 2008-2015, tonnia (Korjattu 29.1.2018)

Korjattu 29.1.2018. Kaikki taulukon luvut on korjattu.
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Maa-, metsä- ja kalatalous 8 296 662 8 248 781 8 422 622 8 194 285 8 196 222 8 310 420 8 128 264 8 059 561
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 7 989 488 7 964 329 8 120 719 7 880 529 7 879 544 7 982 711 7 808 658 7 744 794
A 02 Metsätalous 307 174 284 452 301 903 313 756 316 678 327 709 319 606 314 767
B Kaivostoiminta ja louhinta 346 776 353 527 455 917 496 277 471 886 409 550 431 077 397 449
C Tehdasteollisuus 19 460 324 15 378 353 16 757 660 16 472 385 14 742 150 14 550 521 14 456 313 14 375 417
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 260 143 341 451 365 256 362 634 340 543 357 854 370 767 281 348
C 16, 17 Metsäteollisuus 4 250 755 3 501 379 3 973 750 3 684 629 3 274 380 3 256 588 3 185 067 3 160 104
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 6 306 945 5 300 736 4 697 002 4 719 200 4 436 373 4 565 812 4 433 140 4 343 776
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 6 496 637 4 760 331 6 014 244 5 940 267 5 124 535 4 809 017 4 974 066 5 124 891
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 2 145 844 1 474 456 1 707 408 1 765 655 1 566 319 1 561 250 1 493 273 1 465 298
D Energiahuolto 21 400 093 22 616 033 28 068 643 21 839 682 18 069 055 19 438 267 16 882 596 13 797 951
E Vesi- ja jätehuolto 2 974 808 2 923 409 2 923 531 2 807 418 2 811 510 2 744 171 2 599 599 2 505 249
F Rakentaminen 1 231 286 1 323 881 1 527 947 1 408 045 1 369 522 1 501 153 1 259 874 1 268 147
G Kauppa 590 296 563 468 834 586 699 691 796 591 809 527 880 957 806 597
H Kuljetus ja varastointi 10 460 175 10 223 379 10 666 281 10 819 910 10 732 623 10 417 639 9 257 940 9 246 498
H 49 Maaliikenne 4 744 478 4 531 299 4 664 073 4 681 241 4 891 711 4 350 019 3 601 084 3 575 480
H 50 Vesiliikenne 2 627 899 2 952 638 3 298 750 3 018 481 3 093 523 2 876 614 2 501 114 2 399 997
H 51 Ilmaliikenne 2 856 718 2 557 815 2 581 154 3 023 765 2 640 574 3 070 367 3 043 932 3 175 090
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 231 080 181 627 122 304 96 423 106 815 120 639 111 810 95 931
L Kiinteistöalan toiminta 156 383 146 210 209 668 123 168 112 385 92 897 79 144 75 492
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 1 723 622 1 676 324 1 961 539 1 879 950 1 823 591 1 907 240 1 757 042 1 724 471
Kotitaloudet 8 076 989 7 619 465 7 774 472 6 918 331 6 953 632 6 853 041 6 917 157 6 779 766
YHTEENSÄ 74 717 414 71 072 830 79 602 866 71 659 142 66 079 167 67 034 426 62 649 963 59 036 598

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 5.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2015, Liitetaulukko 1. Kasvihuonekaasupäästöt (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) toimialoittain hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv.) 2008-2015, tonnia (Korjattu 29.1.2018) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2015/tilma_2015_2017-10-05_tau_001_fi.html