Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Rikkidioksidipäästöt (SO2) toimialoittain 2008-2015, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Maa-, metsä- ja kalatalous 1 297 1 294 1 335 1 130 987 997 781 713
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 1 295 1 292 1 333 1 128 985 996 780 712
A 02 Metsätalous 2 2 2 2 2 1 1 1
B Kaivostoiminta ja louhinta 202 119 173 176 190 142 129 104
C Tehdasteollisuus 33 615 26 042 27 139 27 096 21 802 20 671 19 431 20 366
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 547 948 839 904 651 713 778 552
C 16, 17 Metsäteollisuus 7 251 5 324 5 869 4 773 5 207 5 143 4 638 4 483
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 13 852 10 387 11 097 11 951 9 451 9 292 9 371 9 974
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 9 681 8 032 8 034 8 449 5 347 4 239 3 946 4 663
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 2 284 1 351 1 300 1 019 1 146 1 284 698 694
D Energiahuolto 26 353 25 806 31 896 26 549 22 663 21 783 18 569 15 782
E Vesi- ja jätehuolto 80 64 89 38 38 46 59 42
F Rakentaminen 126 130 148 98 116 125 123 73
G Kauppa 51 52 127 79 97 49 50 47
H Kuljetus ja varastointi 18 076 16 807 12 707 10 655 10 206 9 304 8 392 2 646
H 49 Maaliikenne 117 125 96 78 88 60 62 56
H 50 Vesiliikenne 17 105 15 922 11 894 9 770 9 405 8 428 7 515 1 743
H 51 Ilmaliikenne 721 644 652 763 665 755 759 798
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 133 116 65 44 48 61 56 49
L Kiinteistöalan toiminta 121 98 168 76 68 60 62 56
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 336 348 386 377 443 397 376 360
Kotitaloudet 2 163 2 235 2 469 1 999 2 135 1 915 1 902 1 763
YHTEENSÄ 82 420 72 995 76 637 68 273 58 745 55 489 49 874 41 952

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 5.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2015, Liitetaulukko 4. Rikkidioksidipäästöt (SO2) toimialoittain 2008-2015, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2015/tilma_2015_2017-10-05_tau_004_fi.html