Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Typpidioksidipäästöt (NO2) toimialoittain 2008-2015, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Maa-, metsä- ja kalatalous 12 459 11 728 11 440 10 733 10 635 10 572 9 409 8 236
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 10 597 10 187 9 989 9 395 9 423 9 433 8 459 7 457
A 02 Metsätalous 1 862 1 541 1 451 1 338 1 212 1 139 950 779
B Kaivostoiminta ja louhinta 2 934 2 777 2 646 2 541 2 422 2 298 2 131 2 013
C Tehdasteollisuus 39 475 31 885 34 492 33 654 32 032 32 680 31 869 30 128
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 586 647 598 633 523 502 556 459
C 16, 17 Metsäteollisuus 22 195 17 214 20 077 19 371 19 436 19 729 19 658 19 122
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 6 752 6 899 5 659 5 467 4 910 5 359 4 472 4 334
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 4 819 3 854 4 706 4 584 4 070 3 740 4 284 3 629
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 5 123 3 271 3 452 3 599 3 093 3 350 2 899 2 584
D Energiahuolto 37 913 37 136 44 784 37 205 33 618 33 261 30 977 26 877
E Vesi- ja jätehuolto 914 1 077 1 056 975 1 036 1 155 1 263 1 196
F Rakentaminen 10 305 10 375 10 701 9 624 9 017 9 085 7 829 7 461
G Kauppa 286 235 543 389 401 416 515 473
H Kuljetus ja varastointi 86 022 86 184 90 429 84 326 83 600 78 261 68 946 65 152
H 49 Maaliikenne 27 320 24 322 23 115 22 399 22 659 19 618 17 544 16 304
H 50 Vesiliikenne 46 053 50 567 56 679 49 621 50 021 46 386 39 050 36 222
H 51 Ilmaliikenne 11 734 10 619 10 120 11 877 10 482 11 828 11 934 12 277
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 915 676 515 429 438 429 418 349
L Kiinteistöalan toiminta 460 466 561 366 331 259 210 206
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 7 199 6 818 7 389 6 910 6 264 6 374 6 881 6 678
Kotitaloudet 34 684 30 122 28 522 24 384 23 380 21 139 20 421 18 744
YHTEENSÄ 232 651 218 803 232 563 211 107 202 736 195 500 180 451 167 164

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 5.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2015, Liitetaulukko 5. Typpidioksidipäästöt (NO2) toimialoittain 2008-2015, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2015/tilma_2015_2017-10-05_tau_005_fi.html