Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Hiilimonoksidipäästöt (CO) toimialoittain 2008-2015, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Maa-, metsä- ja kalatalous 21 418 22 521 25 116 24 347 26 951 27 498 24 139 22 981
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 16 452 17 220 19 162 16 663 19 136 20 712 17 461 16 478
A 02 Metsätalous 4 966 5 301 5 954 7 684 7 815 6 786 6 678 6 503
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 601 1 622 1 642 1 672 1 674 1 677 1 571 1 542
C Tehdasteollisuus 34 592 27 628 32 389 32 383 26 125 27 175 27 831 27 394
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 281 252 269 275 246 233 234 249
C 16, 17 Metsäteollisuus 25 443 19 819 23 561 23 261 23 029 23 772 24 274 24 047
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 1 594 1 507 1 468 1 513 1 349 1 327 1 269 1 181
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 6 753 5 658 6 662 6 897 1 136 1 482 1 713 1 601
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 521 392 429 437 365 361 341 316
D Energiahuolto 16 663 16 640 19 747 18 560 18 765 18 198 19 130 18 590
E Vesi- ja jätehuolto 1 582 1 484 1 150 949 936 1 113 839 581
F Rakentaminen 8 779 8 169 8 402 8 269 8 071 8 233 7 388 7 077
G Kauppa 1 007 679 1 114 785 856 597 552 520
H Kuljetus ja varastointi 24 536 23 650 23 552 23 116 22 940 22 214 20 929 20 129
H 49 Maaliikenne 8 436 7 839 7 397 7 258 7 503 6 593 6 083 5 910
H 50 Vesiliikenne 6 981 8 414 9 575 9 027 9 528 9 095 8 333 8 141
H 51 Ilmaliikenne 7 135 6 121 5 784 6 221 5 259 5 803 5 944 5 567
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 1 984 1 276 796 610 650 723 569 511
L Kiinteistöalan toiminta 847 698 1 097 561 499 439 436 423
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 40 339 32 119 32 280 29 428 28 140 27 783 22 905 22 430
Kotitaloudet 274 410 270 373 272 486 241 913 244 262 228 885 230 291 219 031
YHTEENSÄ 425 774 405 583 418 975 381 983 379 219 363 812 356 011 340 698

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 5.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2015, Liitetaulukko 6. Hiilimonoksidipäästöt (CO) toimialoittain 2008-2015, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2015/tilma_2015_2017-10-05_tau_006_fi.html