Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 7. Hiukkaspäästöt (PM 10) toimialoittain 2008-2015, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Maa-, metsä- ja kalatalous 3 883 3 641 3 591 3 764 3 804 3 776 2 979 2 748
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 3 747 3 514 3 458 3 622 3 663 3 639 2 857 2 642
A 02 Metsätalous 136 127 133 142 141 137 122 106
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 452 2 429 2 150 2 041 1 309 3 018 2 962 2 024
C Tehdasteollisuus 4 629 2 610 3 864 4 014 3 825 3 551 3 738 3 814
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 124 48 104 194 127 98 110 99
C 16, 17 Metsäteollisuus 3 053 1 996 2 271 2 090 2 594 2 328 2 461 2 647
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 311 230 174 403 511 538 496 582
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 981 232 1 184 1 165 426 359 423 302
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 160 104 131 162 167 228 248 184
D Energiahuolto 1 976 1 678 1 941 1 698 1 439 1 372 1 178 1 110
E Vesi- ja jätehuolto 102 139 114 96 114 139 116 94
F Rakentaminen 1 411 1 303 1 487 1 384 1 267 696 611 579
G Kauppa 67 64 136 98 108 81 86 78
H Kuljetus ja varastointi 7 485 6 747 6 275 6 486 6 196 5 099 4 773 4 110
H 49 Maaliikenne 3 926 3 311 2 737 3 070 3 052 2 375 2 480 2 341
H 50 Vesiliikenne 2 376 2 402 2 444 2 221 2 191 2 056 1 606 1 071
H 51 Ilmaliikenne 276 290 267 306 289 358 344 334
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 907 744 827 889 664 310 343 364
L Kiinteistöalan toiminta 117 109 145 85 77 51 34 33
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 1 127 1 176 1 420 1 347 1 282 1 180 981 929
Kotitaloudet 23 665 25 695 28 832 25 411 27 285 25 594 15 873 15 663
YHTEENSÄ 45 914 45 591 49 955 46 424 46 706 44 557 33 331 31 182

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 5.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2015, Liitetaulukko 7. Hiukkaspäästöt (PM 10) toimialoittain 2008-2015, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2015/tilma_2015_2017-10-05_tau_007_fi.html