Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 8. Hiukkaspäästöt (PM 2,5) toimialoittain 2008-2015, tonnia

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Maa-, metsä- ja kalatalous 1 901 1 745 1 679 1 829 1 720 1 457 1 334 1 209
A 01, 03 Maa-, kala- ja riistatalous 1 787 1 637 1 565 1 690 1 598 1 340 1 229 1 119
A 02 Metsätalous 114 108 114 139 122 117 105 90
B Kaivostoiminta ja louhinta 1 004 1 703 1 490 1 406 901 1 507 1 404 812
C Tehdasteollisuus 2 937 1 728 2 255 2 438 2 731 2 469 2 685 2 574
C 10 - 12 Elintarviketeollisuus ym. 79 27 64 122 86 60 67 63
C 16, 17 Metsäteollisuus 2 242 1 445 1 620 1 475 1 922 1 630 1 767 1 823
C 19, 20 Öljynjalostus ja kemikaalien valmistus 144 105 82 203 288 319 301 312
C 24, 25 Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus 390 92 418 541 346 295 359 240
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Muu teollisuus 82 59 71 97 89 165 191 136
D Energiahuolto 678 598 690 555 515 504 425 431
E Vesi- ja jätehuolto 61 82 70 56 73 80 74 55
F Rakentaminen 643 634 663 633 559 496 437 416
G Kauppa 35 33 67 50 54 42 51 46
H Kuljetus ja varastointi 4 998 4 570 4 237 4 210 4 114 3 605 3 328 2 692
H 49 Maaliikenne 2 402 2 014 1 663 1 842 1 823 1 409 1 464 1 369
H 50 Vesiliikenne 2 216 2 202 2 228 2 014 1 978 1 875 1 546 1 011
H 51 Ilmaliikenne 225 230 212 243 222 269 266 263
H 52, 53 Liikennettä palveleva toiminta, posti 155 124 134 111 91 52 52 49
L Kiinteistöalan toiminta 58 55 68 42 38 23 21 20
I - K, M - S Muut palvelut ja hallinto 696 712 874 815 758 692 609 585
Kotitaloudet 21 133 22 914 25 813 22 641 24 390 22 870 13 484 13 124
YHTEENSÄ 34 144 34 774 37 906 34 675 35 853 33 745 23 852 21 964

Lähde: Ilmapäästöt toimialoittain 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 5.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. 2015, Liitetaulukko 8. Hiukkaspäästöt (PM 2,5) toimialoittain 2008-2015, tonnia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/2015/tilma_2015_2017-10-05_tau_008_fi.html